Správa účtovníctva Maďarsko

FreyaCorp_Blue_05

Zabezpečujeme komplexnú správu účtovníctva 

  • správa účtovníctva a podávanie výkazov pre Maďarské spoločnosti 
  • správa účtovníctva a podávanie výkazov pre Slovenské spoločnosti registrované ako platcov DPH v Maďarskej republike
  • tlmočenie v prípade požiadaviek klienta
  • aktívnu participáciu v prípade špeciálnych požiadaviek zo strany klienta

Klient môže komunikovať v Maďarskom alebo Anglickom jazyku priamo s účtovnou kanceláriou alebo prostredníctvom nášho povereného zamestnanca tlmočiaceho do Maďarského/Slovenského/Nemeckého/Anglického jazyka.