Vyberte stranu

DPH Registrácia v Slovinsku

 

 

Nerezidentské spoločnosti musia pred registráciou pre účely DPH v Slovinsku získať daňové identifikačné číslo nerezidenta. To sa dá dosiahnuť predložením formulára DR-04 slovinským daňovým úradom.   Po získaní daňového čísla nerezidenta sa zahraničné podniky môžu registrovať pre účely DPH predložením formulára DDV-P3. Nerezidentské spoločnosti by mali predložiť registračný formulár príslušnému regionálnemu daňovému úradu najmenej 15 dní pred začiatkom akejkoľvek zdaniteľnej činnosti. 

Dokumentácia pre účely registrácie DPH v Slovinsku

Pre účely registrácie DPH budete v prvom rade potrebovať  výpis z obchodného registra a kópiu pasu alebo občianskeho preukazu osoby zastupujúcej spoločnosť. Slovinská finančná správa zvyčajne vyžaduje preukázanie ekonomickej činnosti v spojitosti so Slovinskou republikou. Je to napríklad kontrakt s vašimi obchodnými partnermi v Slovinsku.

 

Kedy je DPH registrácia v Slovinsku povinnosťou? 

 

Spoločnosť v Slovinsku, ktorá prekročila (alebo pravdepodobne prekročí) zdaniteľný obrat 50 000 EUR za 12 mesiacov, musí vstúpiť do systému DPH. Zároveň spoločnosť, ktorá ponúka služby alebo prijíma služby od spoločností v iných krajinách EÚ, musí tiež vstúpiť do systému DPH a získať číslo DPH. V takom prípade musí byť spoločnosť v systéme DPH ešte predtým, ako dostane alebo vystaví faktúru, a to bez ohľadu na jej výšku. Pri predaji na diaľku (online, katalóg, telefón) konečným zákazníkom v Slovinsku je prahová hodnota 35 000 EUR za kalendárny rok. Po jej prekročení je subjekt povinný k registrácii DPH. Celý proces od podania žiadosti až po získanie identifikačného čísla DPH môže trvať až dva mesiace.  

DPH v Slovinsku

 

 V Slovinsku sú momentálne 4 daňové sadzby DPH. Základná sadzba DPH v Slovinsku je 22% a uplatňuje sa na všetky zdaniteľné tovary a služby. Zníženná sadzba DPH 9.5% sa uplatňuje najmä na  výrobky potravinárskeho priemyslu, zdravotnícke a farmaceutické výrobky, knihy a tlačivá, kultúrne podujatia, hotelové služby a iné.  5% sadzba sa vzťahuje na e-knihy. Posledná, nulová sadzba je uplatniteľná na vnútroštátnu a medzinárodná doprava (okrem cestnej dopravy).

 

Pokiaľ si na administratívu spojenú s DPH registráciou netrúfate sami, radi za vás praberieme celú zodpovednost a zabezpečíme DPH registráciu v Slovinsku. Zabezpečíme hladký a bezproblémový proces v rámci platnej slovinskej legislatívy. 

 

V rámci registrácii DPH v Slovinsku:

 

 

 

Zabezpečíme prípravu potrebnej dokumentácie.
Zabezpečíme úradné preklady.
Prihlásime vás k DPH v Poľsku na príslušnom daňovom úrade.
Postaráme sa o komunikáciu s daňovým úradom.
Zriadime pre vás elektronickú schránku.

Na vaše otázky vám odpovie:

Mgr. Branislav Príbojský

+421 903 514 815

pribojsky@freyacorp.com

Čas dodania

do 60dní

Cena služby

od 799

Napíšte nám alebo zavolajte na číslo +421 903 514 815

14 + 7 =

Ďalšie súvisiace služby 

Otvorenie bankového účtu v Poľsku

Správa účtovníctva v Poľsku