Vyberte stranu

Kultúra, vzdelanie, automobilový priemysel, transport a výhodné daňové podmienky. Maďarský trh v podobe, ako ho poznajú úspešní podnikatelia. Nášho južného suseda však stále mnoho Slovákov vníma ako vzdialenú krajinu. Je určite jasné, že k tej vzdialenosti prispieva aj jazyková bariéra a taktiež občas otrasené politické vzťahy. Za posledných niekoľko rokov sa však hlavne ekonomická situácia v Maďarsku zmenila. Slováci sa zabývali v pohraničí z maďarskej strany a aj slovenskí podnikatelia hľadajú príležitosti u južných susedov čoraz častejšie. Dokonca sa zmenšuje jazyková bariéra a stále viac Maďarov hovorí buď po anglicky alebo po nemecky. Freya Corporation ako jedna z líderských firiem vo svojom odbore si pobočku v Maďarsku založila ešte pred niekoľkými rokmi a vybudovala si medzinárodný účtovnícko-právnický tím. Hovorí sa v ňom po maďarsky, ale aj po slovensky a po anglicky. Neustále fungovanie medzi hranicami týchto dvoch štátov prináša hlboký náhľad do príležitostí pre obe strany – maďarských podnikateľov, ale aj slovenských podnikateľov v Maďarsku. Maďarský trh sa otvoril a má bohaté možnosti pre slovenských podnikateľov.

Čo by sme o Maďarsku mali vedieť

Preslávený európsky daňový raj, v ktorom kvitne automobilový priemysel a transport. Krajina bohatá na kultúru a kvalitné vzdelanie. Uvádzame niekoľko rýchlych faktov, ktoré by ste mali o Maďarsku vedieť:

 • Maďarsko má stáročnú tradíciu v poskytovaní vysokoškolského vzdelania.
 • Prvá univerzita na území vtedajšieho Uhorského kráľovstva vznikla už v roku 1367, a to v Pécsi.
 • V roku 2009 sa dve maďarské univerzity, a to Univerzita Loránda Eötvösa v Budapešti a Univerzita v Segedíne dostali do rebríčka 500 najlepších univerzít sveta.
 • Podľa sčítania v roku 2020 tu žije 9 700 000 ľudí.
 • Má 13 diaľnic s celkovou dĺžkou 1 646 km.

Maďarský temperament v biznise

Maďarsko je dnes maximálne otvorené medzinárodnému obchodu. Pred expanziou do Maďarska by ste mali vedieť jednu základnú vec – Maďari považujú osobné vzťahy v podnikaní za kľúčové. Z vášho maďarského obchodného partnera sa veľmi ľahko môže stať váš osobný priateľ. Dôveryhodný vzťah sa ale môže budovať dlho.

 • Osobný kontakt a rozhovor je v obchodných záležitostiach absolútne nevyhnutný. Pevný vzťah vybudujete opakovanými návštevami a telefonátmi. Mailovú komunikáciu považujte za druhoradú.
 • Na prvom stretnutí očakávajte menej osobný prístup. Po prelomení ľadov sa vám otvoria dvere do zanietenosti, intenzívnej a temperamentnej komunikácii.
 • Klasické rokovanie prebieha ako otvorený dialóg. Maďari, hlavne mladší, veľmi často a ľahko skĺzavajú do tykania (hlavne v Budapešti). Sú však expresívni, ale aj otvorení.
 • Od svojich obchodných partnerov v Maďarsku môžete očakávať pevné argumenty, ktorým podporia svoje slová. Ak spoločnú cestu nenájdete, očakávajte návrh na ďalšie obchodné rozhovory.
 • Pre Maďarov nie je tabu komunikovať o menej príjemných témach, ktoré by mohli vo vašej spolupráci spôsobiť problémy v budúcnosti. Práve týmto problémom chcú takto predísť.
 • Správne nastavené vzťahy a zdravý rozum je alfa a omega pre kvalitný pracovný vzťah.
 • Najdôležitejšiu rolu hrá dobrá atmosféra v práci. Je dokonca dôležitejšia ako obchodné výsledky a finančné výkazy.
 • Ozajstnú vášeň, originalitu a veľkorysosť získate, keď Maďari pocítia, že sú súčasťou inšpiratívneho projektu.
 • Obchodné rozhovory môžu spomaliť dôležité rozhodnutia, ktoré prijíma najvyšší manažment.

Maďarský trh dnes

Po hospodárskej kríze v roku 2008 začala maďarská ekonomika rásť až v roku 2013. Dominantný je dnes v Maďarsku automobilový priemysel a jemu podporné odvetvia

 • 95 % priemyselnej produkcie tvorí spracovateľský priemysel
 • 80,8 % zahraničného obchodu s Maďarskom sa realizuje v rámci EÚ
 • 99 % podnikateľských subjektov v Maďarsku sú malé a stredné podniky (MSP)

Okrem Nemecka, pre Maďarsko sme práve my, Slovensko, silným obchodným partnerom. Z Maďarska do Nemecka ide až 21 % exportu a na Slovensko 5,2 % .

HDP Maďarska za rok 2020

Hrubý domáci produkt Maďarska sa v štvrtom kvartáli prepadol o 3,6 %. V medzikvartálnom porovnaní ekonomická výkonnosť Q4 2020 oproti Q3 2020 narástla o 1,4 %. V roku 2020 bol HDP o 5,0 % nižší ako v roku 2019. Po prepuknutí pandémie v apríli 2020 sa HDP prepadol až o 13,4 %. Výkonnosť priemyslu sa oproti 2019 celkovo zvýšila o 2,2 %výroba narástla o 2,4 %. Zo všetkých priemyselných odvetví automobilový priemysel zaznamenal najväčší nárast. Rozmohla sa výroba motorových vozidiel, prívesov, návesov a elektrických súčiastok. Stavebníctvo pokleslo o 3,9 %  a poľnohospodárstvo o 5,6 %[1].

2019 2020
Odvetvie Q4 Q 1-4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q 1-4
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 101.3 100.4 93.5 93.2 92.3 94.4 93.3
Výroba, ťažba a dobývanie a iný priemysel 101.9 103.9 101.8 80.0 97.6 102.2 95.2
Z toho: výroba 100.5 102.6 101.3 78.4 98.1 102.4 94.8
Konštrukcia 103.4 113.0 101.5 87.1 82.1 96.1 90.6
Služby, spolu, z toho: 105.2 104.7 102.8 88.6 95.8 94.3 95.2
Veľkoobchod a maloobchod 112.2 110.8 109.4 95.6 102.2 100.1 101.4
Preprava a skladovanie 105.9 105.2 98.8 76.9 80.4 80.0 83.4
Ubytovacie a stravovacie služby 109.7 106.5 100.8 46.6 79.1 48.9 67.8
Informácie a komunikácia 108.9 108.8 114.1 99.0 105.5 106.3 106.2
Finančné a poisťovacie činnosti 108.7 108.1 104.4 103.5 102.9 103.3 103.5
Činnosti v oblasti nehnuteľností 99.1 98.9 99.8 92.2 95.3 91.4 94.6
Odborné, vedecké, technické a administratívne činnosti 105.8 106.5 102.7 84.9 90.5 93.7 92.7
Verejná správa a obrana 99.1 99.2 97.7 97.7 99.4 99.9 98.7
Vzdelávanie 102.5 101.3 101.1 93.5 97.5 101.9 98.5
Zdravotná a sociálna práca 102.7 101.4 99.1 68.2 100.1 92.1 89.8
Umenie, zábava a ďalšie služby 106.0 106.3 101.7 76.4 92.1 91.3 90.3
HDP spolu (v nákupných cenách) 104.2 104.6 102.3 86.6 95.4 96.4 95.0

Tabuľka: Rozloženie HDP Maďarska za rok 2020

Ako sa maďarský trh vyrovnal s COVID-19

V januári 2021 sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom ceny priemyselných výrobcov zvýšili o 6,6 % a o 0,7 % v porovnaní s decembrom 2020. Tempo rastu cien ovplyvnilo oslabenie forintu voči euru. Domáce výrobné ceny sa zvýšili o 3,0 % a zahraničné výrobné ceny o 8,4 %. V porovnaní s decembrom 2020 sa domáce výrobné ceny zvýšili o 1,2 % a zahraničné výrobné ceny o 0,4 %. Celkovo teda ceny výrobcov ako celok vzrástli o 0,7 %.[2]

V Q3 2020 nákladná doprava poklesla medziročne o 13 %. Najviac oslabené boli medzinárodná a osobná doprava. Diaľková verejná doprava sa znížila na polovicu a miestna doprava poklesla o 23 %. V porovnaní s druhým štvrťrokom 2020, ktorý bol výrazne ovplyvnený protipandemickými opatreniami, v treťom štvrťroku sa výkon nákladnej dopravy zvýšil o 3,5 % a diaľková osobná doprava o 75 %. Miestna hromadná doprava sa takmer zdvojnásobila. Nákladná doprava sa oproti minulému roku znížila o 13%.[3]

Graf: Medziročná výkonnosť domáceho a zahraničného transportu v Maďarsku

Graf: Medziročná výkonnosť domáceho a zahraničného transportu v Maďarsku

Po prepuknutí pandémie zaznamenal priemysel v Maďarsku tvrdý úpadok. Prepadol sa v apríli až o 36,9 %. Počas roka efektívne stúpal, aby sa na konci roka dostal na úroveň navýšenia o 5,8 % oproti rovnakému obdobiu v minulom roku [4].

Graf: Markantný úpadok priemyslu v Maďarsku po prepuknutí pandémie

Graf: Markantný úpadok priemyslu v Maďarsku po prepuknutí pandémie

Zahraničné investície do Maďarska

Maďarsko koniec roka 2020 privítalo s poklesom objemu investícií o 3,8 %. Do minulého roku však vstúpilo s rekordne vysokou základňou z roka 2019. V Q4 2020 sa zahraničné investície navýšili o 2,5 % oproti Q4 2019. Dokonca, v porovnaní s Q3 2020 sa v Q4 2020 zahraničné investície zvýšili až o 4,8 %, čo naznačuje jednoznačne pozitívny trend. Navýšenie investícií je odrazom silnejšej aktivity verejnej správy, aktivizácie kúpnej sily a ďalších znižovaní domácich podnikov. Sezónne očistený objem investícií národného hospodárstva sa v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zvýšil o 4,8 %. V rámci neho sa sezónne upravený objem stavebných investícií zvýšil o 5,1 %, investície do strojov a zariadení o 5,0 % [5].

Graf: Objemové indexy investícií v národnom hospodárstve, stavebných investícií a investícií do strojov a zariadení

Graf: Objemové indexy investícií v národnom hospodárstve, stavebných investícií a investícií do strojov a zariadení

Export a import v Maďarsku

Hodnota vývozu v roku 2020 dosiahla hodnotu 19,7 miliárd eur a hodnota dovozu 15,2 miliardy eur. Na konci roka sa hodnota exportu znížila až o 28 % a dovoz poklesol o 21 %.

Prebytok predstavoval 810 miliónov eur, čo je o 855 miliónov eur menej ako vo štvrtom kvartáli 2019.

V poslednom kvartáli zaznamenali najväčší pokles:

 • cestovanie 403 miliónov eur,
 • výroba 314 miliónov eur,
 • dopravné služby 285 miliónov eur.

Až 65 % exportu a 72 % importu sa realizovalo s krajinami EÚ, čo prinieslo prebytok 272 miliónov eur. Najsilnejším partnerom je Nemecko s 21 % celkového obratu. Obchod s USA má podiel 9,3 % a s Rakúskom 8 %. Z celkového exportu služieb je ich rozdelenie nasledovné:

 • obchodné služby 53 %,
 • dopravné služby 24 %,
 • cestovanie 12 %.

Najväčší podiel importu služieb boli práve obchodné, a to vo výške 68 % z celkového dovozu. Podiel importu dopravných služieb je 22% a cestovných služieb iba 3,6 %.

Celkovo v poslednom kvartáli 2020 oproti minulému roku hodnota vývozu služieb klesla o 32 % a hodnota importu o 25 %. Prebytok sa znížil o 855 mil. eur. Výrazný pokles prebytku je zrkadlom v prvom rade poklesom prebytku cestovných a dopravných služieb, a to o 507 a 362 mil. eur.

Znížil sa vývoj aj do USA a Veľkej Británie. Prebytok v zahraničnom obchode so službami sa znížil o 29 % (58 mil. eur) a o 62 % (176 mil. eur).[6]

Graf: Export klesol o 27,7 % a import o 21,1 % oproti Q4 2019 v Maďarsku

Graf: Export klesol o 27,7 % a import o 21,1 % oproti Q4 2019

Ecommerce v Maďarsku

Očakáva sa, že Maďarsko dosiahne z ecommerce v roku 2021 viac ako 1 500 mil. eur, čo je ročná miera rastu o 7,11 %. V roku 2021 sa očakáva nárast o 17,4 % a do roku 2025 dosiahne príjem z ecommerce až 2 003 mil. eur. Dominantným segmentom ecommerce v Maďarsku je móda. Iba tento segment by mal v roku 2021 získať až 606 mil. eur.

Tento rok narastie aj počet nakupujúcich, a to o 54,1 % s tým, že do roku 2025 dosiahne 59,5 %. Očakáva sa, že priemerný príjem na používateľa bude 291,86 eur.[7]

Výbornou príležitosťou v Maďarsku majú eshopy s dobrým zákazníckym servisom a schopnosťou vybudovať si dôveru u kupujúceho. Pre viac ako polovicu z takmer 3,5 milióna online nakupujúcich v Maďarsku je elektronický obchod frustrujúcim zážitkom. Podľa štatistiky 9 z 10 spotrebiteľov zastavilo online objednávku pred dokončením platby. Ako najčastejšie dôvody na opustenie košíka Maďari uvádzajú:

 • Nedôvera
 • Zlé skúsenosti z minulosti
 • Zdanlivo nespoľahlivá webová stránka
 • Neznáma stránka na platbu
 • Všeobecný nedostatok informácií

Až 10 % transakcií stroskotá na časovom limite a ďalších 10 % je spôsobených nesprávne zadanými údajmi.[8]

Najväčšie eshopy v Maďarsku sú okrem veľkoobchodu Tesco aj eshopy vatera.hu a emag.hu.

Akou formou vstúpiť na maďarský trh

Tým, že nám je Maďarsko geograficky blízko si môžeme vybrať hneď niekoľko veľmi dostupných možností, ako v tejto krajine podnikať. Na pomoc si určite v prvom rade môžete zavolať Slovákov žijúcich v Maďarsku a Maďarov žijúcich na Slovensku. Prelomia jazykovú bariéru tým, že poznajú oba jazyky. Aj my vo Freya Corporation máme niekoľko kolegov, ktorí majú slovenčinu a maďarčinu ako dva materinské jazyky. Je to veľký benefit nielen pre náš medzinárodný tím, ale vo významnej miere z toho benefitujú aj naši klienti.

V Maďarsku môžete podnikať nasledovnými formami:

9 % DPH v Maďarsku a automatická DPH registrácia 

Zatiaľ čo 27 % sadzba DPH v Maďarsku je zároveň najväčšou v rámci Eurozóny, 9 % daň z príjmu je momentálne najnižšia v EÚ. Tá je v porovnaní s 21 % na Slovensku pre našich investorov veľkým benefitom.

Na rozdiel od väčšiny EÚ krajín, vaša nová maďarská s.r.o. bude mať od prvého dňa registrovanú DPH. Registrácia DPH v Maďarsku je automatická a bezplatná. Firma v Maďarsku sa dá založiť aj bez toho, aby bola platca DPH. Najbližšie sa však môže stať platcom len v prípade, ak prekročí obrat alebo na prelome kalendárneho roku. Všetko, čo potrebujete vedieť o registrácii DPH sme napísali na našom webe a radi vám poskytneme aj osobnú konzultáciu.

Priestor na maďarskom trhu pre našincov

Veľký potenciál vkladajú investori do maďarského e-commerce, ktorého medziročný nárast je až do výšky 27 % a je na neustálom vzostupe. Najväčšie internetové obchody pôsobiace v Maďarsku sú napríklad eMag či TESCO. Slovenské e-shopy si hneď po susednom Česku volia za ďalšiu možnosť expanzie práve Maďarsko.

Tomuto faktu nahráva aj prebiehajúca kríza COVID-19, kedy elektronický obchod zažíva zlaté časy.

S.r.o v Maďarsku bez zbytočnej byrokracie

Slovenské firmy najčastejšie expandujú do Maďarska a za posledný polrok evidujeme zvýšený záujem. Najväčší záujem našich susedov je o podnikanie na Slovensku v oblasti všeobecných administratívnych služieb.

Tak ako pri zakladaní s.r.o na Slovensku sú aj v Maďarsku vyžadované obchodné, zakladateľské dokumenty a tie sa podpisujú pred advokátom. Posledný krok je zápis do obchodného registra. Na to potrebujete registračnú adresu. Tú získate zriadením virtuálneho sídla. Pre hladký priebeh bez zbytočných pokút vám odporúčame obrátiť sa na odborníka. Naši odborníci z oblasti expanzie vám poskytnú aj odbornú konzultáciu k podnikaniu na maďarskom trhu. Naši ľudia sú takmer výlučne in-house, čo považujeme za veľkú výhodu.

 

Zdroje:

[1] Hrubý domáci produkt Q4 2020, Centrálny štatistický úrad Maďarska

[2] Ceny priemyselných výrobcov, január 2021, Centrálny štatistický úrad Maďarska

[3] Výkonnosť dopravy za 3. kvartál 2020, Centrálny štatistický úrad Maďarska

[4] Centrálny štatistický úrad Maďarska

[5] Investície, štvrtý kvartál 2020, Centrálny štatistický úrad Maďarska

[6] Zahraničný obchod služieb, 4. kvartál 2020, Centrálny štatistický úrad Maďarska

[7] eCommerce Hungary, Statista.com

[8] Ecommercenews.eu