Vyberte stranu

Vnímate silné príležitosti začať svoje podnikanie v zahraničí? Potenciál, ktorý vás za hranice Slovenska láka, môže byť naozaj opodstatnený. Kde však začať?  Oplatí sa založiť firmu na Slovensku a expandovať alebo si založiť firmu aj v zahraničí a podmaniť sa pravidlám iných krajín? Pri založení firmy treba prihliadať na procesy, ktoré sa neodmysliteľne na povinnosti v podnikaní viažu. Registrácia DPH je jednou z priorít, keďže správnym pochopením daňového systému a nastavením podmienok vo vedení účtovníctva podniku v zahraničí dokáže spoločnosť účinne prispôsobiť svoje možnosti konkrétnemu podnikateľskému prostrediu. Komu a kedy sa oplatí založiť firmu a registrovať DPH v zahraničí?

Kedy je ten správny čas založiť si firmu v zahraničí

Pri tejto otázke si treba uvedomiť reálne dôvody, prečo by ste o založení spoločnosti mali začať uvažovať. Najčastejším dôvodom je potreba rastu podnikania aj za hranice tuzemska. Kedy je ten správny čas?

 • Ak uvažujete o podnikaní v krajine, kde sú priaznivejšie daňové podmienky.
 • Ak uvažujete o pôsobení v zahraničí, napr. otvorením nových predajní, skladov a výroby.
 • Ak viete, že pre váš druh podnikania je iný cieľový podnikateľský trh perspektívnejší.
 • Ak plánujete eliminovať obchodné bariéry medzi tuzemskom a zahraničnou krajinou, kde chcete svoje podnikanie rozšíriť.

Ak sa predošlé riadky zhodovali s vašimi predstavami, rozšírte svoje podnikanie čo najskôr. Navyše, ak vaše podnikateľské vízie spojíte s profitmi, ktoré vám vybrané zahraničné trhy prinášajú vaša spoločnosť bude na zahraničných trhoch vítaná. Primárne benefity, z ktorých môžete vyťažiť pri expanzii na zahraničný trhoch sú:

 • presun daňového zaťaženia/ registrácia DPH
 • nábor čerstvých talentov
 • lacnejšia, no za to kvalifikovanejšia pracovná sila
 • výhodnejšie podnikateľské prostredie
 • úspora za ceny surovín, služieb a materiálov
 • cezhraničné poskytovanie služieb bez regulačných obmedzení

Vyšpecifikujte svoje súčasné možnosti, ako kreovať myšlienku expanzie do zahraničia. Analýzou aktuálnej podnikateľskej pozície s porovnaním súčasných podmienok podnikania v zahraničných krajinách vám vieme poradiť, ako jednoducho a rýchlo objaviť zahraničný svet podnikateľských príležitostí. O založení spoločnosti v zahraničí si môžete prečítať viac v našom predošlom článku TU, kde sme sa venovali základným pravidlám vstupu na zahraničný trh. Najskôr si však upresnime, ako definuje zdaniteľnú osobu či registráciu Zákon o DPH na území SR.

Registrácia DPH na území SR  

Zdaniteľnou osobou sa podľa slovenského zákona o DPH rozumie osoba, ktorá vykonáva nezávisle ekonomickú činnosť definovanú v § 3 ods.2. Teda zvyčajne ide o podnikateľov, prípadne iné osoby, ktoré vykonávajú ekonomickú činnosť, ktorá dosahuje príjmy najmä na pokračujúcej báze. V prípade, že spadáte do profilu zdaniteľnej osoby je dôležité myslieť na registráciu DPH, ktoré sa na území Slovenska odvíja od zákonom stanoveného obratu, teda nad 49 790 eur za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Na území Slovenskej republiky v súčasnosti platí viacero druhov registrácie DPH:

 • povinná registrácia
 • dobrovoľná registrácia
 • registrácia zo zákona
 • registrácia skupiny
 • registrácia zahraničnej osoby
 • registračná povinnosť pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu
 • registračná povinnosť pri dodaní/prijatí služby do/z iného členského štátu [1]

Slovenská firma po registrácii DPH získa osvedčenie s vlastným identifikačným číslom, ktoré slúži ako identifikátor pri všetkých podnikateľských činnostiach vzťahujúcich sa na ekonomickú činnosť osoby.

Podľa Zákona o DPH predmetom dane je:

 • tovar a dodanie tovaru
 • služba a dodanie služby
 • nadobudnutie tovaru
 • dovoz tovaru

Ako je to v prípade expanzie do zahraničia? V každej krajine platia vlastné pravidlá sadzieb DPH a tiež registrácie. Treba tiež odlišovať, ako sa rieši registrácia DPH v krajinách EÚ a v krajinách mimo EÚ. Dokonca v niektorých segmentoch je registrácia DPH omnoho jednoduchšia, prípadne pre podnik výhodnejšia, napríklad, že nemusíte do vybranej krajiny vycestovať, prípadne môžete využiť jednorazové účtovanie DPH len v jednej krajine EÚ. Naopak iné krajiny majú registráciu DPH komplikovanejšiu z hľadiska administratívnych a právnych predpisov, čo môže byť pre vaše podnikanie menej komfortné.

Mini one stop shop– registrácia DPH jednorazovo  

S aktuálnymi usmerneniami Európskej únie vzniká výnimočná situácia pre prevádzkovateľov digitálnych a elektronických služieb. Mini one stop shop je jednoduchší režim kontaktného miesta (MOSS), ktorý vášmu podniku poskytne benefity v podobe riadenia procesov DPH rýchlo a efektívne. Nie je nutná registrácia DPH na daňovom úrade každej krajiny EÚ, vďaka tomuto mechanizmu môžete registrovať na účely DPH, podávať daňové priznania k DPH a uskutočňovať platby na jednom mieste. [2]  Služba je určená pre sprostredkovateľov telekomunikačných služieb, rozhlasového a TV vysielania, elektronických služieb a tzv. digitálnych služieb.

Kde sa podáva daňové priznanie pri Mini one stop shop? Je mini-one- stop shop to pravé riešenie pre vás? Prečítajte si o tomto režime viac na našom článku TU.

Ako funguje registrácia DPH v Nemecku, Maďarsku či Grécku?

Práve sadzby dane z pridanej hodnoty môžu zavážiť pri rozhodovaní rozšíriť svoje pôsobenie za hranice Slovenska. Článok k sadzbám DPH v krajinách EÚ sme pripravili už skôr a od prečítania vás delí jedno kliknutie TU. Čo sa týka podmienok registrácie DPH, začneme okolitými štátmi, ktoré sú nám pre svoju geografickú polohu a kultúrne korene bližšie. Ako prebieha registrácia DPH v Maďarsku, v Českej republike alebo v Nemecku? Čo poviete na podnikanie v slnečnom Grécku?

DPH v Maďarsku

Akonáhle sa rozhodnete pre založenie firmy v Maďarsku, registrácia DPH je automatická. Existuje však spôsob, kedy sa dá spoločnosť zaregistrovať aj bez DPH, avšak proces registrácie sa presúva na neskôr, konkrétne na prelom kalendárneho roka, prípadne závisí od výšky obratu. Registrácia DPH v Maďarsku si vyžaduje administratívnu elektronickú podporu prostredníctvom štyroch elektronických schránok.

Registrácia DPH v Maďarsku sa vzťahuje na konkrétne prípady v rámci realizácie ekonomických činností:

 • pokiaľ pri zmluvnej práci pre výrobnú firmu zmluvný produkt neopustí Maďarskú republiku
 • realitné služby
 • diaľkový predaj najmä predaj internetových obchodov
 • usporadúvanie kultúrnych podujatí
 • elektronické služby
 • predaj tovaru zo skladov v Maďarsku
 • predaj zo skladu, ktorý je prenajatý maďarskou spoločnosťou v členskom štáte EÚ

Registrácia DPH v Nemecku

Štandardná sadzba DPH v Nemecku je 19 %, avšak existuje aj znížená daň 7 %, ktorá sa vzťahuje na potraviny, rastliny, zvieratá, knihy, noviny, umelecké diela a na cenu vstupného kultúrnych pamiatok.

Ako v iných krajinách aj Nemecko má špecifické prípady, kedy je registrácia DPH povinná, teda v prípade, ak:

 • váš ročný obrat prekročí hranicu 17 500 eur,
 • realizujete zdaniteľné dodávky,
 • realizujete internetový predaj za podmienok, že sklad je na Slovensku a tovar sa posiela zo Slovenska do Nemecka, zároveň ročný obrat prekročí sumu 100 000 eur.

Registrácia na DPH v Grécku

Pri výbere expanzie na grécky trh je dôležité uviesť, že sa riadi európskou smernicou na DPH.  Proces registrácie zabezpečuje tax office a pri komunikácii s úradom je potrebná znalosť gréckeho jazyka. Vopred si treba zabezpečiť dokumenty, ktoré sú potrebné pri predkladaní žiadosti registrácie.

Registráciu na DPH musíte mať, ak chcete:

 • dovážať tovar do EÚ cez Grécko
 • predávať alebo nakupovať tovar z iných štátov EÚ
 • realizovať nákup a predaj tovaru na území grécka
 • realizovať e-commerce aktivity v Grécku zákazníkom nepodliehajúcim DPH
 • organizovať akcie, konferencie a výstavy
 • ako spoločnosti prijímať služby v Grécku podľa pravidla prenesenia daňovej povinnosti
 • dodávať vlastný tovar
 • poskytovať služby zahraničnými spoločnosťami, ktoré nevyžadujú registráciu DPH

Registráciu DPH nechajte na odborníkov

Naši kolegovia pôsobia aj na iných zahraničných trhoch. Pýtate sa, ako prebieha registrácia DPH v inom štáte, kde plánujete realizovať vaše podnikateľské ciele? My posunieme váš biznis na zahraničné trhy bez starostí. FreyaCorporation doteraz pomohla viac ako 200 spoločnostiam zrealizovať expanziu do zahraničia. Našou výhodou je, že v mnohých krajinách máme kolegov, ktorí sú k dispozícii pri riešení potrebných právnych, účtovných či administratívnych záležitostí. Sme profesionáli v oblasti účtovníctva, expanzie a právnych predpisov. S nami premeníte malé podnikateľské plány na veľké podnikateľské príležitosti.

 

Zdroje:

[1]  Finančná správa. Registračná povinnosť pre DPH

[2]  Your Europe. DPH pri digitálnych službách