Vyberte stranu

Výška DPH – dane z pridanej hodnoty sa v každom členskom štáte líši. Najvyššiu, 27 percentnú sadzbu má Maďarsko. Výškou sadzby DPH reagovalo na svetovú hospodársku krízu v roku 2008. Nasledujú Chorvátsko, Dánsko a Švédsko s 25 percentami a Fínsko a Grécko s 24 percentnou sadzbou. Naopak najnižšiu DPH má Luxembursko a síce 17 %.hneď za ním nasleduje Malta s 18 % a Cyprus, Nemecko a Rumunsko s 19 percentami. Pozrime sa na prehľad DPH v rámci EU krajín.

Čo je to DPH?

DPH patrí medzi spotrebné dane. Významným podielom prispieva do štátnej pokladnicekaždého členského štátu v Európskej únii. Uplatňuje sa na väčšinu služieb, či tovarov za účelom nákupu a predaja v rámci EÚ.

V rámci Európskej únie platia štandardizované pravidlá pre DPH, jednotlivé sadzby, ako sme už vyššie spomenuli v rámci krajín odlišujú.

dph v eu krajinách

Účtovanie DPH v rámci EÚ

Ak spoločnosť sídli v Európskej Únii, potom sa DPH uplatňuje na takmer všetky predaje a nákupy v rámci EÚ. DPH sa v tom prípade účtuje a zároveň spláca v krajine, kde je tovar spotrebovaný konečným spotrebiteľom.

Pri vývoze tovaru do tretích krajín sa DPH neúčtuje. V tomto prípade je DPH zaúčtovaná v krajine dovozu.

Firma, ako vývozca pritom nemusi DPH hlásiť. Musíte však dokladovať vývoz mimo EÚ, najmä faktúrou, prepravným dokladom alebo dovozným colným vyhlásením.*

Daňová optimalizácia a DPH v rámci EÚ

Rozdiely vo výške DPH v jednotlivých krajinách môžete využiť v rámci daňovej optimalizácie nákladov vášho podnikania práve vďaka expanzii do zahraničia. Téma daňovej optimalizácie, ako legitímnej činnosti zameranej na maximálne možné zníženie nákladov,je veľmi rozsiahla téma,  preto vám odporúčame   najprv sa poradiť s profesionálmi na inkorporáciu na zahraničné trhy. Vo Freya Corporation vám ponúkame bezplatnú konzultáciu na túto tému v súvislosti s kontextom zamerania vášho podnikania.

Registrácia pre účely DPH v krajinách  EÚ

Pokiaľ máte záujem registrovať sa pre účely DPH v akomkoľvek členskom štáte EÚ, sme tu pre vás, aby sme vám pomohli zabezpečiť celý proces. Spoľahnite sa na odborníka v oblasti zahraničného podnikania a posunte svoj biznis za hranice lokálneho trhu.

Zdroj:

*Pravidlá a sadzby DPH: Europa.eu