Vyberte stranu

Expanzia do zahraničia v roku 2021 bude pre podnikateľov otvorená možnosť z viacerých dôvodov. Slovenský trh má vzhľadom na veľkosť a cieľovú skupinu značné obmedzenia. Každý podnikateľ časom uvažuje, ako svoj biznis posunúť ďalej. Slovensko jednoducho prerastie. Podnikanie v zahraničí sa kedysi javilo ako nedosiahnuteľná záležitosť. Dnes však nie je ničím výnimočným, ak podnikateľ expanduje na nový trh. Otázka znie – kde začať? Prinášame prehľad základných krokov, nad ktorými je vhodné pouvažovať skôr, ako expandujete.

Kam expandovať?

Krajina vhodná na expanziu je prvým a najdôležitejším krokom. Tento krok vám odporúčame prekonzultovať s odborníkom na expanziu. Je totiž priamo úmerne závislý od mnohých faktorov. Odborník je schopný zanalyzovať napríklad trhové možnosti v rámci krajín a napasovať ich ako vhodnú alternatívu pre produkt alebo službu, ktorú ponúkate. Porovná možnosti z hľadiska

  • nákladov

  • daňovej optimalizácie

Nájde pre vašu spoločnosť tie najvhodnejšie možné alternatívy a pomôže vám pri administratíve vo vybranej krajine.

Analýza lokálneho trhu

Lokálny trh pri expanzii Pokiaľ už viete, kam by ste radi expandovali, mala by nasledovať hĺbková analýza miestneho trhu. Podnikanie v zahraničí sa v mnohých aspektoch líši od podnikania na domácom trhu. Či už ide o typické nákupné správanie sa vašej cieľovej skupiny, dopyt po vašom produkte alebo službe, podpora zahraničných investícií, nových pracovných miest a v neposlednom rade aj kultúrne odlišnosti a jazyková bariéra. Analýza trhu, na ktorý chcete vstúpiť sa musí zamerať primárne na vyššie uvedené faktory.

Finančný plán

Keďže sú kultúrne, ekonomické a politické podmienky v každej krajine odlišné, je nevyhnutné vytvoriť si strategický plán rozvoja vášho zahraničného podnikania. Premyslite si

  • obchodnú stratégiu

  • cash flow na obdobie nasledujúce po expanzii

Ako expandovať v roku 2021 a čo je potrebné vedieť?Tento plán by mal byť aplikovateľný do prostredia, kam presuniete váš biznis, ale zachovajte charakteristickú myšlienku vášho podnikania. Vytýčte si v ňom reálne ciele a definujte postup, akým ich plánujete dosiahnuť. Vytvorte si dlhodobú aj krátkodobú finančnú stratégiu.  Dostatočná rezerva pre prípad neočakávaných výdavkov je „must“. Z hľadiska finančného plánu neprehliadnite Eximbanku, ktorá zabezpečuje širokú paletu finančných služieb spojených s vývozom. Zameriava sa na malé, veľké aj stredné slovenské spoločnosti a ponúka široké portfólio úverov a možností financovania spojených s vývozom.

Legislatívne a daňové odlišnosti v zahraničí

Ďalším kľúčovým faktorom, ktorý je potrebné zohľadniť v krokoch ku globálnej expanzii, je zahraničný právny systém. Zamerajte sa teda na získavanie relevantných informácií o krajine, do ktorej hodláte expandovať. Nič nenechajte na náhodu a nečakajte, kým nedopatrením porušíte zákon a dostanete za to pokutu. Riešenie byrokratických otázok pri podnikaní v zahraničí vyžaduje, aby spoločnosti investovali nadmerné množstvo finančných zdrojov, pracovnej sily a času. Vaša spoločnosť musí pochopiť, ako právne predpisy jednotlivých krajín zvýšia náročnosť vášho procesu rozširovania. Práve táto časť procesu expanzie je vhodná na odborníkov a tak nezanedbáte či neopomeniete žiadnu povinnosť.

Naša spoločnosť Freya Corporation ponúka firmám okrem expanzie do zahraničia a legislatívneho poradenstva aj účtovné služby v danej krajine prostredníctvom svojich pobočiek a interných kapacít.

Lokálny zamestnanec je benefit nad zlato

Expnazia do zahraničia a lokálny zamestnanec spolu súvisiaPokiaľ najmete pracovníka z danej krajiny, získate tým významnú trhovú výhodu. Odbúrate akékoľvek kultúrne či jazykové odlišnosti a v očiach potencionálnych klientov si získate dôveru. Lokálny zamestnanec predstavuje nevyčísliteľnú výhodu. Človek hovoriaci lokálnym jazykom vám bude navyše prospešný pri nadobúdaní nových biznis kontaktov.

Pomocná ruka v zahraničí – expandujte kamkoľvek

Vo Freya Corporation sme tu pre vás, aby sme vám boli oporou pri expanzii kamkoľvek vo svete. Ponúkame komplexné služby, ktoré by ste mohli potrebovať pri vašom zahraničnom podnikaní. Kontaktujte nás a dohodneme si bezplatnú konzultáciu, na ktorej vám odporučíme možnosti práve pre vašu spoločnosť a vami ponúkaný produkt, či službu.