Vyberte stranu

Z histórie je známe, že už dávne staroveké civilizácie podporovali vo veciach majetku a financií poriadok a vyvolení im viedli účtovné zápisy na kamenných a hlinených tabuľkách. V antickom Grécku bolo účtovníctvo pokročilé  a dokonca ich nadčasový systém viedol k vývoju auditu, teda kontrolného systému. Dnes to nie je inak. Podnikateľské subjekty často fungujú aj vďaka systematizovanému poriadku v účtovníctve a najmä profesionalite zo strany účtovného tímu. Ústredná osoba, ktorá je za chod zodpovedná je práve účtovník špecialista, ktorého by sa mal podnik vo veciach fakturácií, výkazov, účtov a daní spoľahnúť. Ako nájsť dôveryhodného účtovníka? Ako spoznáte, že vybraný človek je účtovník špecialista a je to presne tá osoba, ktorú hľadáte a naplní vaše očakávania? Priblížme si, aké vlastnosti by mal mať ideálny účtovník.

Kvalitné účtovníctvo zabezpečí účtovník špecialista

Profesia hlavného účtovníka nie je jednoduchá. Vyžaduje si pevnú vôľu, disciplínu, tímové zručnosti a navyše odborné a technické zručnosti. Avšak, to zďaleka nie je všetko. Zhrnúť presný popis práce účtovníka špecialistu je naozaj náročné, keďže jeho kompetencie sú širokospektrálne a je zodpovedný za všetky procesy týkajúce sa účtovných dokladov podniku. Z náplne práce vychádzajú nasledujúce profesijné činnosti:

  • zodpovednosť za kompletné účtovníctvo firmy
  • príprava účtovných dokladov
  • kontrola účtovných dokladov
  • uzávierka
  • reporting
  • dane
  • kooperácia s tímom, s externými oddeleniami a inštitúciami
  • kreatívny a iniciatívny prístup na zlepšovaní procesov

V prvom rade treba spomenúť, že účtovník špecialista nesie zodpovednosť za kompletné firemné účtovníctvo. Prechádzajú cez neho všetky účtovné doklady klientov a musí ich vedieť spracovať v súlade s platnými požiadavkami zo strany firmy, ale aj zo strany aktuálnej legislatívy.

Vo fáze prípravy prichádza etapa zbierania všetkých účtovných dokladov za uplynulé obdobie. Zber musí byť presný, nesmie nič chýbať. A ak niečo chýba, treba preveriť, čo konkrétne, aby klient účtovníkovi dodal požadované podklady. Bez kompletnej agendy nie je možné kvalitné vedenie účtovníctva a firmu to môže neskôr stáť nemalé škody na financiách alebo na reputácii.

Detailné oko účtovníka je hlavnou doménou účtovníka profesionála. Aj zanedbateľné chybičky môžu podnik finančne dokonca až existenčne ohroziť. Preto účtovník špecialista využíva svoje výborné pozorovacie schopnosti v kombinácii s vytrvalosťou. Prípravu a následnú kontrolu vykonáva najmä pri spracovaní DPH, vyúčtovaní zamestnancov, pri evidencii leasingu, pri evidencii služobných vozidiel či výkazov pre Štatistický úrad SR, prípadne pre Národnú banku Slovenska. Sú to procesy, pri ktorých precízne oko účtovníka musí byť prioritou.

Účtovník špecialista a jeho dobré návyky

Účtovník špecialista s dlhoročnými skúsenosťami vie zabezpečiť správne fungovanie účtovníckych záležitostí v podniku. Má osvojené návyky, ktoré v praxi bežne automaticky používa, prípadne si ich vie neustále vytvárať. Vymedzili sme dobré návyky dobrého účtovníka.

Analytické a kritické myslenie

Účtovníctvo je ekonomický odbor, ktorý si vyžaduje výborné analytické myslenie. Presne stanovené princípy je nutné v niektorých prípadoch kombinovať a selektovať pre aktuálnu potrebu zachovať, prípadne meniť finančné ciele v prospech podniku. Účtovník špecialista by ich mal preveriť pravidelnou analýzou dát a z nich vydedukovať konštruktívne riešenia, aby spoločnosť prevzala podobu riadne fungujúcej inštitúcie ako v rovine účtovníctva, tak aj v daňovom a mzdovom systéme.

Účtovník špecialista dbá na sebarozvoj 

Účtovník špecialista by mal mať aktívny záujem o neustále meniace sa znenia zákonov v správe daní a účtovníctve. Aktuálne informácie v platných zmenách vie účtovník využiť v prospech spoločnosti a zaviesť ich s cieľom zlepšiť procesy podnikania. Neustále vzdelávanie sa viaže aj na technologické progresy a prácu s novými účtovníckymi softvérmi. Potreba digitalizácie naberá na sile a odráža sa to aj v odvetví účtovníctva. V súčasnosti viaceré úrady komunikujú a čoraz častejšie vyžadujú elektronickú formu komunikácie. Účtovník špecialista by mal preukázať schopnosť adaptovať sa na neustále rozvíjajúce sa digitálne prostredie.

Komunikácia s klientom a úradmi na úrovni

Dobré a v niektorých prípadoch výborné komunikačné zručnosti účtovníka môžu pomôcť pri riešení viacerých situácií. Jednou z možností je rýchle jednanie vo vnútorných procesoch firmy, ak sa napríklad ostatní zamestnanci podniku chcú dopátrať k účtovníckej agende, ktorú by mal účtovník špecialista poznať od A po Z. Komunikačné zručnosti podnik ocení aj v prípade, ak by bolo nutné komunikovať externe, teda napríklad by bolo treba osloviť a odkomunikovať konkrétne inštitúcie (napr. daňový úrad, štatistický úrad)

Ako sa stará účtovník špecialista o svojho klienta?

Účtovník špecialista musí nahliadnuť do osobných aj finančných údajov klienta. Dôvera medzi  účtovníkom a klientom sa buduje dlhodobo, prípadne si podniky zvolia osobu, s ktorou majú dlhoročné pozitívne skúsenosti. Účtovník sa snaží docieliť, aby účtovníctvo bolo pre klienta prínosom, nie ťarchou. Zohráva rolu konzultačnej podpory, teda mal by byť svojmu klientovi neustále k dispozícii a zároveň by mal svojho klienta v prípade akýchkoľvek zmien či nejasností ihneď informovať.

Účtovník špecialista z Freya

Sme tu, aby sme vám v správe účtovníctva pomohli. Pri podnikaní je prioritné mať pri sebe plnohodnotného partnera pri riešení veľkých finančných rozhodnutí. Náš tím účtovníkov vo FreyaCorporation má dlhoročné skúsenosti s vedením účtovníctva ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. Profesionalita tkvie v odbornosti našich kolegov a nadštandardných vzťahoch s obchodnými partnermi.