Vyberte stranu

Expanzia na globálne trhy predstavuje rôzne výzvy, ktoré keď fungujú pre jednu spoločnosť, nemusia fungovať pre inú. Preto prv, ako sa rozhodnete expandovať, je potrebné spraviť relevantný prieskum trhu. Hneď na začiatku by ste sa mali rozhodnúť, ktorá krajina bude pre váš biznis z hľadiska expanzie najvhodnejšia. Závisí to od mnohých faktorov. Hlavné je, určiť si priority, ktoré chcete expanziou dosiahnuť.

Expanduje na zahraničné trhy v roku 2021

Expanzia za hranice lokálneho trhu vie vášmu podnikaniu priniesť nespočetné množstvo benefitov. Tie začínajú daňovou optimalizáciou a teda minimalizáciou nákladov na podnikanie z pohľadu daňových výhod určitej krajiny, na ktorej trh hodláte vstúpiť. Ďalším dôvodom, prečo expandovať je obmedzená veľkosť lokálneho trhu a veľká konkurencia pre určité tovary, či služby. Jednoducho povedané, ak je vám na Slovenskom trhu už pritesno, využite potenciál na rast svojej značky za hranicami krajiny. V neposlednom rade nové trhy ponúkajú prístupy k novým tovarom alebo službám, ponúkajú vytváranie nových obchodných partnerstiev na globálnej úrovni.

 

expanzia v roku 2021

Zdroj: https://unsplash.com

Porovnanie krajín z hľadiska výhod expanzie

Pripravili sme krátky prehľad pre krajín, ktoré by mohli byť zaujímavé pre vaše podnikanie z pohľadu rôznych výhod, ktoré lokalny trh ponúka.

9 percentná daň z príjmu v Maďarsku

Maďarsko je často označované za daňový raj a to najmä vďaka deväť percentnej dani z príjmov, ktorá je najnižšou v rámci E.U. ** Radí sa tak ku krajinám ako Malta a Írsko. Pre slovenských podnikateľov sa stáva z pohľadu expanzie rozhodne zaujímavou destináciou.

Ďalším výrazným benefitom expanzie na maďarský trh sú nepochybne aj nízke prevádzkové náklady na kancelárske priestory, zamestnancov, ale i na materiál pre výrobu hotových produktov. Sumarizáciu výhod prieniku na maďarský trh vám komplexnejšie ponúkame v článku Je Maďarsko daňovým rajom?

Raj pre e-shopy v Rumunsku

V posledných rokoch e-commerce v Rumunsku zaznamenáva raketový rast. Medziročný nárast je priemerne 30 %. Nenechajte si túto šancu ujsť. Momentálne je evidovaných vyše 20 000 e-shopov, no z tohto množstva je však funkčných iba niečo okolo 7000. Pokiaľ sa na rumunskom trhu zmestíte do obratu 1 000 000 EUR, budete platiť iba 3 % daň. Ak navyše zamestnáte rumunského pracovníka, môžete zníženie dane o 1 až 3 %. Do výšky 49 000 eur nemusíte účtovať DPH. Pre podrobnejšie informácie vám odporúčame článok o tom, ako založiť s.r.o. v Rumunsku.

Macedónsko otvorené novým trhom

Podnikateľské prostredie v tejto krajine je stále viac naklonené novým trhovým možnostiam. World Bank Group Severné Macedónsko dokonca definovala ako druhú najvýhodnejšiu krajinu na podnikanie hneď za Novým Zélandom.

Priemerná mesačná mzda je výrazne nižšia, ako je európsky priemer a činí cca 300 Eur. Pracovná sila je však kvalifikovaná. DPH v Macedónsku činí 18 % a daň z príjmu je stanovená na 10 %.

Medzi ďalšie plusy nahrávajúce inkorporácii sa nepochybne radí výborná infraštruktúra, rozsiahla sieť diaľnic a dve medzinárodné letiská.

Srbsko s najnižšími prevádzkovými nákladmi

Slovensko a Srbsko sú historicky prepojené a kultúrne veľmi blízke.

Zo strategického hľadiska má Srbsko mimoriadne výhodnú geografickú polohu. Disponuje kvalifikovanou pracovnou silou. Náklady na zamestnanca sú však výrazne nižšie, ako je európsky priemer. Priemerná mesačná mzda činí zhruba 350 eur. Nakoľko v krajine panuje vysoká nezamestnanosť, podpora zahraničných investícií je viac ako vítaná.

Daň z príjmu v Srbsku činí 15 % a DPH  20 %.

Prevádzkové náklady na chod podnikania patria medzi najnižšie v rámci Európskych krajín. Spomedzi 37 európskych štátov má Srbsko dokonca najnižšie ceny za plyn, elektrinu, poštové služby a údržbu vozidiel.

Srbsko ako jediná krajina mimo Spoločenstva nezávislých štátov má dohodu o voľnom obchode s Ruskou federáciou.

V súčasnosti má Srbsko uzatvorených 54 dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia. Viac o založení s.r.o v Srbsku si prečítajte v našom článku.

Chorvátsko ideálne miesto pre investičné príležitosti

Svojou strategickou polohou je takmer ideálnym miestom pre investičné príležitosti. Je členom Európskej únie  a NATO. Krajina má moderné diaľnice a šesť námorných prístavov pripravených prijímať medzinárodný tovar. Krajinu s celým svetom spája aj 9 medzinárodných letísk. Výška DPH je 25 %, no niektoré tovary, či služby sú zdaňované zníženou sadzbou 13 % a 5 %. Daň zo zisku je 12 % pokiaľ vykážete obrat do 3 000 000,00 HRK (približne 400 000,00 EUR) ročne a 18 % pre spoločnosti presahujúce uvedenú sumu.

Ako na to?

Vo Freya Corporation sme tu pre vás, aby sme vám boli oporou pri akýchkoľvek otázkach ohľadom expanzie. Poradíme vám, ako rozšíriť vaše pôsobenie za hranice Slovenska a na čo všetko sa pripraviť administratívne aj legislatívne.

Zdroje:

*       Eurostat

**     SBA: Podnikanie v Maďarsku vyhľadáva čoraz viac slovenských firiem. Môžu za to dane aj e-commerce