Vyberte stranu

Daňová optimalizácia je legálna činnosť, ktorá sa snaží zvoliť pre podnikateľa najvýhodnejšie možné riešenie v rámci zákonmi povolených možností.Je to spôsob znižovania  nákladov týkajúci sa hlavne dani z príjmov. Nie je však trestnou činnosťou, ako sa mnohí mylne domnievajú. Pre daňovú optimalizáciu v akejkoľvek krajine  je veľmi dôležité poznať zákony, ktoré sú v súčasnosti v platnosti, a konať iba v ich rozmedzí. Tento proces môže spoločnosť uplatniť na území SR, no na získanie výhodnejších daňových podmienok môže využiť aj medzinárodné trhy.

Daňovník má pritom na výber z niekoľkých možností ako optimalizovať:

 • presúvaním zdaniteľných príjmov a výdavkov medzi zdaňovacími obdobiami
 • využívaním daňových zvýhodnení
 • expanziou na zahraničné trhy

 

Daňová optimalizácia a expanzia do Maďarska

Vďaka 9 percentnej dani z príjmov sa Maďarsko radí medzi daňové raje ako sú Írsko, Malta a Cyprus. Pre slovenské spoločnosti je teda mimoriadne zaujímavá aj expanzia z pohľadu optimalizácie nákladov.

Okrem iného, za vravia aj nízke prevádzkové náklady na vedenie spoločnosti v Maďarsku, náklady na zamestnancov a porovnateľné, či dokonca nižšie ceny služieb a tovarov. Viac o výhodách expanzie do Maďarska sme sa venovali v našom článku TU.

 

Graf: porovnanie výška dane z príjmov krajín OECD

danova optimalizacia madarsko

  Zdroj: www.croakingcassandra.com

 

Optimalizácia dane z príjmu právnických osôb v Maďarsku

Sadzba dane z príjmov je v Maďarsku od roku 2017 stanovená vo výške 9% čím sa stáva najnižšou sadzbou v rámci krajín EU.  V prípade daňového úveru na prevádzku a vývoj podnikania je možné túto sadzbu znížiť na maximálne 80%, ak sa uskutoční niektorá zo špecifických TU definovaných investícií . Takéto daňové výhody je možné čerpať celkovo po dobu 13tich rokov.

Daň z príjmu je možné znížiť o ďalších maximálne 70%, a to pomocou nasledujúcich možností:

 •     Podpora organizácie múzických umení
 •     Podpora filmovej produkcie
 •     Podpora tímových športov
 •     Daňový stimul na podporu olympijských súťaží
 •     Základné komunitné školenia
 •     Úver na daň z úrokov z investícií pre MSP
 •     Daňový úver na investície do cieľov energetických projektov
 •     Daňový úver na službu živej hudby
 •     Rastový úverový úver

 

Prečo slovenskí podnikatelia expandujú do Maďarska?

Za posledné roky vzrastá hlavne počet e-shopov, ktoré sa rozhodli skúsiť šťastie na Maďarskom trhu. Na Maďarskej pôde podniká viac ako 10 tisíc slovenských spoločností.

Prečo je tomu tak aké výhody to slovenským firmám prináša?

 •  Maďarská republika vedie prvenstvo v najnižšej dani z príjmov v rámci  Európskej únie.
 •  E-commerce stále zostáva tou časťou maďarského trhu, ktorá vykazuje najvyššie zisky.
 • Medziročný rast e-commerce predstavuje až 27%.

 

Chcete vedieť viac?

Zaujal vás náš článok a chceli by ste viac informácií? Alebo sa chystáte expandovať do Maďarska a neviete ako na to? Kontaktujte náš tím a pomôžeme vám s celým procesom. Založíme vám bankový účet, registrujeme vás pre účely DPH a zriadime vám virtuálne sídlo v Maďarsku.