Vyberte stranu

 

Výhodná geografická poloha, prepojenie s významnými európskymi metropolami, a v mnohých segmentoch nenasýtený maďarský trh. To je len pár výhod ktoré podnikanie v Maďarsku ponúka. Aké ďalšie benefity ponúka maďarské podnikateľské prostredie pre slovenského podnikateľa? V nasledujúcom článku sa na to pokúsime pozrieť dôkladnejšie a zhrnúť vám najzásadnejšie výhody inkorporácie. 

Prečo slovenskí podnikatelia expandujú do Maďarska?

Maďarsko je nepochybne atraktívne prostredie pre prípadnú expanziu slovenského podnikateľa. Inkorporácia – založenie s.r.o. v Maďarsku je jednoduchým procesom, ktorým prejdete bez zbytočnej byrokracie. Založenie spoločnosti v Maďarsku zahŕňa podobné náležitosti ako proces, ktorý absolvujete pri zakladaní spoločnosti na Slovensku. Administratíva je ale podstatne jednoduchšia. Nižšie uvádzame niektoré aspekty maďarského podnikateľského prostredia, ktoré považujeme za benefity. Čo vám teda podnikanie v Maďarsku prinesie? Čítajte ďalej.

Podnikanie u susedov

Jednou z príčin, prečo sa slovenskí podnikatelia rozhodujú expandovať práve do Maďarska je nepochybne blízkosť hraníc. Rozloha Maďarska je dvojnásobná s porovnaním so Slovenskom. Kúpyschopnosť obyvateľstva je približne totožná s domácim trhom. Zo susedných krajín má nepochybne najväčší potenciál na expanziu. Maďarsko sa nachádza v srdci Európy, vďaka čomu je krajina optimálnou možnosťou pre investície v oblasti výroby, služieb  a logistiky.

Nenasýtený trh hlavne v oblasti e-commerce

Trh je v mnohých segmentoch menej presýtený ako na Slovensku či v Českej republike. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným v Maďarsku a následná expanzia je pomerne jednoduchá. Maďarský IT sektor v posledných rokoch vykazuje rýchly rast. Väčšina veľkých softvérových spoločností sa nachádza v Budapešti.
E-commerce
je oblasť na maďarskom trhu, ktorá každoročne vykazuje vyššie zisky.  Maďarsko má podľa odhadov zhruba 6,17 milióna používateľov internetu. Tento počet predstavuje cca 62% z celkovej populácie. 51% maďarov uprednostňujem platbu bez hotovosti, naopak 19  % z nich by rado platilo výlučne v hotovosti. E-commerce v Maďarsku v roku 2019 dosahoval  2,2 miliardy EUR. Online tržby vykazovali 17% nárast v porovnaní s rokom 2018. Podľa STATISTA sa očakáva, že príjmy na trhu elektronického obchodu dosiahnu v roku 2020 1377 mil. USD. Ročná miera rastu sa predpokladá na 10,6 %. 58 % Maďarov si online objednáva mobilné telefóny, 57% z nich darčeky a hračky a 53 % iné kategórie. 

Graf : Objem online maloobchodného predaja v Maďarsku
graf ecommerce madarsko
Zdroj: https://bbj.hu

 

Členstvo Maďarska v Európskej únii

Veľkou výhodou pre podnikanie v Maďarsku je jeho členstvo v Európskej únii. Ďalej je tiež členom NATO a OECD. Maďarsko vzhľadom na tento fakt, svoj trhový potenciál a diplomatické väzby ponúka vynikajúcu príležitosť vstúpiť na trhy rozvinutých členských štátov EÚ. Napriek tomu, že Maďarsko nie je v menovej únii,  euro sa môže použiť pri každom type zúčtovania.

madarsko v eu

 

 

Štátne dotácie

Štát poskytuje stimuly zahraničným investorom s cieľom podpory hospodárskej politiky priaznivej pre prichádzajúce investície. Vytvára tak prostredie a zdravú konkurencieschopnosť pre firmy, ktoré chcú rásť. Hlavnými typmi stimulov súvisiacich s investíciami sú peňažné dotácie (buď od maďarskej vlády alebo z fondov EÚ), daňové stimuly, pôžičky s nízkym úrokom alebo pozemky dostupné za znížené ceny. 

Nízke prevádzkové náklady na Maďarské podnikanie

Vďaka tomu, že daň z príjmu právnických osôb je iba 9%, sa stáva ideálnou destináciou pre spoločnosti, investorov a občanov tretích krajín, ktorí chcú pohodlne a hospodárne podnikať v rámci E.Ú. Náklady na chod maďarskej firmy sú pomerne nízke. Mzdové náklady na zamestnanca sú nižšie v porovnaní s väčšinou krajín Európskej únie. Priemerná mesačná mzda je približne o 60% nižšia ako činí priemer krajín v EÚ. Nižšie ceny sú aj za kúpu a prenájom nehnuteľností a poskytovania služieb. 

Podnikateľské vzťahy v Maďarsku

Maďarský trh je veľmi konzervatívny a maďari považujú vzťahy v podnikaní za kľúčové. V komunikácii sú pomerne otvorení a v obchodných záležitostiach je pre nich prioritná osobná diskusia. Podnikanie v Maďarsku je založené na osobných vzťahoch. Tie sú tak povediac nevyhnutnou súčasťou podnikania v Maďarsku.  Obchodné vzťahy sú zvyčajne budované na dôvere a kontaktoch.   

Jednoduchosť založenia spoločnosti v Maďarsku

Na atraktívnosti expanzie do Maďarska pridáva aj fakt jednoduchosti procesu založenia maďarskej s.r.o. (k.f.t.). Celý proces založenia maďarskej spoločnosti je podobný tomu na Slovensku. Článok o tom, ako si založiť s.r.o. v Maďarsku nájdete TU. 

Zaujala vás táto téma, prípadne by ste sa chceli dozvedieť o podnikaní v Maďarsku viac?

Neváhajte nás kontaktovať. Pokiaľ by ste mali záujem, vieme za vás prebrať administratívu založenia s.r.o. v Maďarsku, správu maďarského účtovníctva, otvorenie bankového účtu, či zriadenie virtuálneho sídla.