Vyberte stranu

Nie všetky formy podnikania v Maďarsku musia mať zriadený bankový účet. Kedy je však bankový účet pre vás povinnosťou?  V nasledujúcom článku sme pripravili krátky sumár toho, kto a kedy je povinný založiť v Maďarsku bankový účet.

Kto je povinný zriadiť podnikateľský bankový účet v Maďarsku ?

Ak sa chystáte expandovať na maďarský trh, preverte si, či vaša forma podnikania vyžaduje aj zriadenie bankového účtu.

Fyzická osoba – živnosť

V prípade osoby, ktorá hospodársku činnosť vykonáva ako fyzická osoba, rozhodujúcou okolnosťou je, či je povinná platiť DPH. Ak nie, nemusí si otvárať podnikateľský účet. Jej príjem z hospodárskej činnosti môže byť prijatý na osobný účet. Súvisiace výdavky môžete previesť aj z osobného účtu. Patrí sem aj položkovitá daň malého daňovníka. Má tiež možnosť správne poplatky v súvislosti s hospodárskou činnosťou zaplatiť šekom. Ak je fyzická osoba povinná platiť DPH,  takom prípade  musí mať otvorený aspoň jeden maďarský podnikateľský účet.

Predpokladajme, že podnikanie sa zmení na formu, v dôsledku čoho sa podnikateľ stáva osobou, ktorá nie je povinná platiť DPH. Z tohto dôvodu môže predtým otvorený maďarský podnikateľský bankový účet zrušiť. Toto pravidlo sa vzťahuje aj na podnikateľov s položkovitou daňou.

Fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť  má povinnosť zriadiť si bankový účet v tom prípade,  ak správne poplatky  v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou nemôže previesť zo svojho osobného účtu. Musí ich previesť zo svojho podnikateľského účtu.

Graf: Maďarské banky
bankovy ucet v madarsku banky

Právnická osoba

Právnická osoba v Maďarsku musí mať aspoň jeden maďarský podnikateľský účet. To isté platí pre daňový subjekt povinný platiť DPH.

Podnikateľský účet musíte otvoriť do 15 kalendárnych dní od odoslania daňového čísla. Ak právnická osoba, ktorá patrí do uvedenej skupiny, nesplnila túto povinnosť finančná správa ju vyzve, aby tak urobila do stanoveného termínu. Pokiaľ tak nebude vykonané, bude jej ustanovená pokuta.  Finančná správa môže v odôvodnených prípadoch pokutu odpustiť. Môže tak vykonať z úradnej moci alebo na žiadosť podnikateľa.

Verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, súkromná spoločnosť, advokátska kancelária

Maďarská verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, súkromná spoločnosť a advokátska kancelária si musia otvoriť podnikateľský účet bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú povinní platiť DPH.

A to aj vtedy ak pri zakladaní spoločnosti sa zaregistrovali ako malý podnikateľ s položkovitou daňou. 

Pokiaľ vás táto téma zaujala a máte záujem o dodatočné informácie ohľadom otvorenia bankového účtu v Maďarsku, prípadne uvažujete o zriadení a neviete ako na to, neváhajte nás kontaktovať.

Radi vás prevedieme celým procesom a preberieme za vás celú administratívu.