Vyberte stranu


Ak váš biznis stabilne prosperuje na domácej pôde, možno sa práve rozhodujete nad expanziou na zahraničné trhy. Založenie firmy zahraničí je nesporne významným krokom v rámci vašeho podnikania.
V nasledujúcom článku vám predstavíme podmienky inkorporácie do trocha netradičnej krajiny. Založenie s.r.o. v Jordánsku, ako na úspešnú expanziu, aké sú administratívne požiadavky a aké sú jednotlivé kroky sa dozviete v nasledujúcom texte. 

Niekoľko všeobecných informácií:

 • Počet obyvateľov: 9,5 milióna
 • Hlavné mesto: Ammán
 • Jazyk: arabčina
 • Mena: Jordánsky dinár (JOD)
 • Menový kurz: 1€ = 0,786 (JOD)

Podnikanie v Jordánsku v skratke.  Áno, či nie?

Pred založením s.r.o. (l.l.c.) v Jordánsku je dôležité porozumieť kultúrnym, sociálnym a politickým faktorom, ktoré ovplyvňujú založenie a rast podniku. Veľkou váhou pre úspešné podnikanie v tejto krajine je nadviazanie kvalitných biznis kontaktov založených na obojstrannej dôvere. Krajina v poslednej dobe začala priťahovať zahraničných investorov, ktorí si tu chcú založiť spoločnosť.  Vláda podporuje zahraničných investorov a sprehľadňuje pravidlá obmedzením byrokracie. Aktivity zamerané na pomoc zahraničným firmám vyvíja Jordan Investment Board. 

Je členom OSN a taktiež napríklad agentúr FAO, IAEA, WHO, Svetovej Organizácie islamskej konferencie, Ligy arabských štátov.

Jordánsko v spolupráci so Svetovou bankou vytvorilo päťročnú maticu reforiem, ktorá položila základy udržateľnejšieho a inkluzívneho rastu. Cieľom týchto reforiem je zefektívniť hospodárstvo a presmerovať ho na rast zameraný na vývoz vytvorením lepšieho podnikateľského a investičného prostredia. V budúcnosti by krajina však mohla vyťažiť z nižších cien ropy a stabilnej dynamiky reforiem. V roku 2000 sa Jordánsko pripojilo k Svetovej obchodnej organizácii a podpísalo dohodu o voľnom obchode so Spojenými štátmi americkými. Dnes sú Spojené štáty v dôsledku dohody o voľnom obchode jedným z piatich najlepších Jordánskych obchodných partnerov.

V Jordánsku majú zastúpenie niektoré nadnárodné spoločnosti ako napríklad: AES, Albemarle, Cargill, Microsoft, Cisco, Del Monte a iné.

Krajina tiež podpísala Parížsku a Bernskú dohodu, dohody WTO o rozvoji duševného vlastníctva (TRIPs.)

Dane v Jordánsku

Základná sadzba DPH je 16 % a vzťahuje sa nasledovné transakcie:

 • Predaj tovaru alebo služieb 
 • Dovoz akejkoľvek služby alebo tovaru z krajín mimo Jordánska alebo z oblastí slobodného pásma a trhov v Jordánsku

Nulová sadzba je uplatniteľná na vývoz tovaru a služieb mimo Jordánska a do osobitej hospodárskej zóny (ASEZ). Je uplatniteľná taktiež v rámci rozvojových oblastí. 

Medzi tovary oslobodené od dane z príjmu  patrí chlieb, voda balená v menej ako piatich litroch, čaj, cukor, zlato, peniaze a elektrická energia.

Medzi služby oslobodené od dane z príjmu patria vzdelávanie, vzdušná preprava, zneškodňovanie odpadu a odpadových vôd, verejné zdravie, činnosti náboženských organizácií a činnosti sociálnych organizácií. 

Daň z príjmov právnických osôb je vo výške 20%.  Rezidentské spoločnosti podliehajú dani z príjmu právnických osôb z ich príjmov z Jordánska, pokiaľ nezískajú príjmy zo zdrojov, ktoré pochádzajú a týkajú sa jordánskych vkladov a fondov, v takom prípade by sa tento príjem zdaňoval sadzbou 10%.

 Nerezidenti sa zdaňujú zrážkovou daňou.

Daň zo sociálneho zabezpečenia sa ukladá zamestnávateľovi a zamestnancovi vo výške 14,25%, resp. 7,5% z mesačnej mzdy. 

Náklady na pracovnú silu sú nízke a predstavujú zhruba 190 dinárov mesačne. Miestna pracovná sila je podstatne vzdelanejšia ako v okolitých štátoch. 

Niekoľko podnikateľských faktov o Jordánsku

 • Jordánsko sa stalo jednou z 20 najlepších krajín v správe Svetovej banky, zohľadňujúc pokrok v uľahčení činnosti malých a stredných podnikov. 
 • Nezamestnanosť v roku 2019 dosiahla 19,1%.
 • Vývoz z USA do Jordánska predstavoval v roku 2017 približne 2,0 miliardy dolárov, čo je o 34,5 percenta viac ako v roku 2016
 • Najvýznamnejším odvetvím je potravinársky priemysel, ktorý tvorí cca 15 % celkovej priemyselnej výroby
 • Krajina je tretím najväčším dodávateľom nespracovaných fosfátov celosvetovo
 • 90 % územia Jordánska zaberajú púšte čím trpí najmä poľnohospodárstvo
 • Jordánsko ročne navštívi priemerne 7 mil. turistov 
 • Cestná sieť dosahuje dĺžku 7 200 km
 • Krajina dováža96% svojich energetických potrieb
 • Disponuje zásobami 1 mil. barelov ropy a 5,66 mil. m3 zemného plynu
 • Od roku 2014 krajina vyvíja aktivitu v oblasti investícií do solárnych elektrární

Založenie spoločnosti v Jordánsku

Podľa jordánskeho práva je možnosť založiť rôzne typy spoločností.  Dobre si premyslite, ktorý typ je vyhovujúci práve pre vaše podnikanie. Zvážte aj výber vhodného partnera poskytovania inkorporačných služieb, v prípade ak si na expanziu do Jordánska netrúfate sami. Z našich skúseností je však založenie s.r.o v Jordánsku náročnejšie na administratívu ako je to pri zakladaní spoločností v Európe.

Typy jordánskych spoločností:

Všeobecné partnerstvo
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Akciová spoločnosť
Verejné vlastníctvo
Súkromné ​​akciové spoločnosti
Zahraničná spoločnosť

Najbežnejšou formou spoločnosti v Jordánsku je ale spoločnosť s ručením obmedzeným.

Jordánska s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným v Jordánsku (l.l.c.) sa skladá z minimálneho počtu dvoch osôb. Prevádzkovateľ sa však môže dohodnúť na registrácii spoločnosti s ručením obmedzeným zloženej z jednej osoby.
Tak, ako pri zakladaní s.r.o. vo väčšine krajín, tak aj pri zakladaní jordánskej firmy si v prvom kroku premyslite názov spoločnosti. Ten by mal byť originálny a reflektovať predmet vašeho podnikania. Žiadosť o zápis jordánskej spol. s ručením obmedzeným musí byť predložená kontrolórovi. K žiadosti musia byť priložené vypracované stanovy na formalizovaných tlačivách pre tento účel. Žiadosť musí byť podpísaná pred kontrolórom alebo licencovaným advokátom. 

Otvorenie bankového účtu v Jordánsku

Základné imanie musí dosahovať minimálnu výšku 30 000 JD.
Na prevádzkovanie firmy v Jordánsku si budete musieť zriadiť bankový účet. Administratíva pri otvorení bankového účtu v Jordánsku je pomerne náročná, preto si vopred zvážte, či si na tento akt trúfate sami, alebo využijete služby odborníkov. V banke budete musieť vyplniť formulár na otvorenie firemného bankového účtu + KYC formulár pre spoločnosti, ktorý by mal byť takisto k dispozícii v banke. Dokumentáciu vyplnia vlastníci spoločnosti, prípadne signatári. Budete tak isto vyzvaný predložiť odbornú licenciu a platný registračný certifikát. 

Bankový systém v Jordánsku sa považuje za jeden z najväčších hospodárskych oblastí. Spadá pod Centrálnu banku Jordánska (CBJ), ktorá spravuje bezpečnosť privátnych bánk a reguluje bankovky a mince v obehu. Na výber máte z množstva jordánskych bánk, tu je aspoň prehľad niekoľkých z nich:

 • Bank of Jordan

Je obchodnou bankou s dlhou históriou. Poskytuje riešenia pre spotrebiteľské a podnikové bankovníctvo, leasing, malé a stredné podniky a investičné bankovníctvo pre súkromných a firemných klientov cca 100 pobočiek v Jordánsku.

 • Arab Bank

Je prvou finančnou inštitúciou súkromného sektora v arabskom svete a zároveň jednou z najväčších bánk na Blízkom východe. Poskytuje finančné služby klientom na viac ako 600 pobočkách na piatich kontinentoch.

 • Káhira Amman bank 

Banka pôsobí v 84 pobočkách v Jordánsku a poskytuje služby privátnym aj firemným klientom.

 • Kapitálová banka Jordánska

Poskytuje komplexnú škálu produktov a služieb retailového a podnikového bankovníctva v Jordánsku a Iraku. Spravuje 10 pobočiek po celej krajine a vlastní tiež viac ako 61% Národnej banky Iraku.

Registračná adresa v Jordánsku

Na založenie s.r.o v Jordánsku budete potrebovať aj registračnú adresu. Odporúčame vám využiť služby niektorého z poskytovateľov virutálnej kancelárie v Ammáne. Pre začiatok vášho podnikania tak optimalizujete náklady na prevádzku fyzických priestorov kancelárie, kúpu, či prenájom nehnuteľnosti. Snažte sa však získať čo najviac referencíí na poskytovateľa virtuálneho sídla a preverte si služby ktoré sú zahrnuté do balíčka služieb virtuálneho sídla. Vyvarujte sa adresám so zvýšenou kriminalitou a v budovách, ktoré nie sú práve najreprezentatívnejšie. Väčšina vašich potencionálnych zákazníkov si totiž preveruje vaše sídlo i cez Google Street View, čo je zároveň prvotná vizitka vašej spoločnosti. 

Ak neviete kde začať, alebo si na založenie spoločnosti netrúfate sami, kontaktujte nás. 

S radosťou za vás preberieme celú byrokraciu.

 • prevedieme vás celým procesom založenia spoločnosti
 • vybavíme všetky potrebné dokumenty
 • zriadime sídlo spoločnosti s preposielaním korešpondencie
 • pomôžeme s otvorením bankového účtu
 • zabezpečíme správu účtovníctva