Vyberte stranu

Registrácia DPH umožňuje spoločnostiam Európskej únie obchodovať so svojimi výrobkami a službami na území každého členského štátu prostredníctvom miestne požadovaných registračných čísel DPH. Európska únia stanovila rámec na používanie sadzieb DPH, ale krajiny si stále môžu slobodne stanovovať svoje základné sadzby. V nasledovnom článku sme sa snažili zhrnúť adekvátne informácie o tom, kedy je potrebná registrácia DPH v Maďarsku. Dozviete sa, aké sú hodnoty DPH v Maďarsku a kedy môže byť registrácia DPH pre vás efektívna.

Registrácia DPH v Maďarsku vo všeobecnosti môže byť buď povinná, alebo dobrovoľná.

Registrácia DPH v Maďarsku sa stáva povinnou predovšetkým vtedy, keď sa na daňovníka v členskom štáte EÚ začne vzťahovať DPH v súvislosti s transakciou, ktorá je povinná v inom členskom štáte EÚ. Registráciu DPH však môžu vykonať aj spoločnosti v ktoromkoľvek členskom štáte.

Kedy je registrácia DPH v Maďarsku povinná?

V Maďarsku sa registrácia DPH môže vyžadovať najmä v nasledujúcich prípadoch:

 1. V prípade zmluvnej práce pre zmluvnú výrobnú spoločnosť, ak zmluvný produkt neopustí územie Maďarska
 2. Pri usporadúvaní kultúrnych, umeleckých, vedeckých, vzdelávacích, zábavných, športových alebo iné podobných podujatí. Tak isto sem patria služby súvisiace s vyššie uvedeným
 3. V prípade realitných služieb
 4. Predaj na diaľku (predaj internetových obchodov nad limit hodnoty)
 5. Pre elektronické služby
 6. V prípade predaja tovaru z maďarského skladu v Maďarsku
 7. V prípade predaja zo skladu prenajatej maďarskou spoločnosťou v členskom štáte EÚ

V týchto prípadoch sa spoločnosť v Maďarsku musí v zaregistrovať k DPH. Ak tak neurobí, bude mať daňový deficit bude musieť zaplatiť dodatočnú daň.

V prípade maďarských daňovníkov, ak spoločnosť predáva produkt alebo poskytuje službu zdaniteľnej osobe, ktorá z nejakého dôvodu nevykonala registráciu DPH v Maďarsku a mala by , odporúča sa vystaviť faktúru tak, že sa naúčtuje maďarská DPH, aby sa predišlo daňovému deficitu.

registracia DPH v Madarsku

Systém EKÁER : Electronic Road Traffic Control System

Bol zavedený 1. januára 2015 a predstavuje účinnú pomoc daňovému úradu pri zisťovaní zameškanej registrácie DPH a daňových deficitov.

Kedy je registrácia DPH v Maďarsku dobrovoľná?

Dobrovoľná registrácia DPH v sa stáva pre spoločnosti príťažlivejšia najmä z dôvodu rôznych sadzieb DPH v rôznych členských štátoch EÚ. Ako príklad vám uvádzame nasledujúce: ak vnútroštátna maďarská spoločnosť predáva vo veľkom množstve talianskym súkromným zákazníkom alebo daňovníkom, stojí za to vykonať registráciu v Taliansku a predávať s tamojšiu sadzbou DPH , pretože talianska spotrebiteľská cena je nižšia v dôsledku výrazného rozdielu medzi maďarskou a talianskou sadzbou DPH, čím sa stáva konkurencieschopnejšou na tomto trhu.

V praxi sa často stáva, že dobrovoľná registrácia DPH umožňuje zdaniteľným osobám posúdiť svoje predajné príležitosti na trhoch iných členských štátov. Alebo použitím nižšej sadzby DPH. Ak chcete posúdiť trh iného členského štátu najatím zdaniteľného zamestnanca (napríklad obchodného zástupcu), môžete tak urobiť – bez veľkých finančných nákladov – registráciou do samostatnej zárobkovej činnosti (zamestnávateľ/zamestnanec) alebo dokonca s medzinárodnou spoločnosťou na zapožičanie pracovnej sily.

Za správu registrácií DPH v Maďarsku zodpovedá  Kiemelt Adózók Igazgatósága (Riaditeľstvo prioritných platiteľov daní). Identifikačné číslo pre DPH je možné vyžiadať predložením formulára T201 úradu. Tento postup zvyčajne trvá 14 – 30 dní, preto sa tento čas musí zohľadniť pri príprave na začatie hospodárskej činnosti.

Účtovníctvo a daňové priznanie pri zaregistrovanom DPH

V prípade registrácie DPH maďarskej spoločnosti v členskom štáte EÚ sa daňové priznania a analýza DPH predložené v danom členskom štáte zaúčtujú do maďarského účtovníctva pomocou sadzby DPH daného členského štátu.

V prípade registrácie DPH maďarskej spoločnosti je účtovníctvo založené na maďarskom daňovom priznaní a analýze s použitím maďarských sadzieb DPH.

Registrácia DPH zdaniteľných osôb z tretích krajín (finančný zástupca/samostatne zárobkovo činná osoba) Osoba podliehajúca dani z tretej krajiny je pri registrácii k DPH v členskom štáte EÚ povinná vymenovať finančného zástupcu, s výnimkou spoločností poskytujúcich elektronické služby. Finančný zástupca a zdaniteľná osoba z tretej krajiny zodpovedajú spoločne a nerozdielne a na finančného zástupcu sa vzťahujú osobitné pravidlá.

Kedy je možné efektívne využiť registráciu DPH v Maďarsku?

 • ak chcete vykonávať obchodnú činnosť v zahraničí prevádzkovaním prenajatého alebo vlastného skladu v zahraničí
 • v prípade predaja z internetového obchodu konkrétnym zákazníkom v členskom štáte
 • v prípade zahraničných podujatí – výstava, veľtrh, konferencia
 • to znamená, že ak nechceme založiť spoločnosť alebo obchodné zastúpenie v danej krajine, ale tiež chceme predávať naše výrobky lokálne.

Kedy nie je účelné uplatniť registráciu DPH v Maďarsku?

 • ak chceme získať späť DPH účtovanú v zahraničí – ak chceme obchodovať s našimi výrobkami v zahraničí a chceme na to zamestnať zamestnanca, ako aj prenajať si kanceláriu a vzorkovňu

Pokiaľ máte záujem o viac informácií ohľadne registrácie DPH v Maďarsku, či ktorejkoľvek inej krajine z našej ponuky, prípadne potrebujete zaregistrovať vašu spoločnosť a neviete ako na to, neváhajte nás kontaktovať. S radosťou za vás preberieme celú byrokraciu a prevedieme vás celým procesom. Tak isto vieme v Maďarsku a ostatných krajinách v našej ponuke zabezpečiť:

 • správu účtovníctva
 • virtuálne sídlo
 • otvorenie bankového účtu