Vyberte stranu

Ak založenie firmy v zahraničí je ďalším krokom, nad ktorým v rámci vášho podnikania uvažujete, ponúkame vám stručný návod na expanziu. Jedným z dôvodov, ktorý vraví za, je atraktívny daňový systém. Výhodné podmienky podnikania v tejto krajine sú najmä v oblasti  finančných služieb a v odvetví online hazardných hier.  Prečo môže byť založenie s.r.o. na Malte prospešné pre vašu firmu, aké sú legislatívne požiadavky čítajte v našom článku.

Niekoľko všeobecných informácií:

 • Hlavné mesto: Valletta
 • Úradný jazyky: maltčina, angličtina
 • Mena: Euro (EUR)
 • Počet obyvateľov: 396 851

Podnikanie na Malte v skratke. Áno, či nie?

Malta vstúpila do Európskej únie v roku 2004 a do eurozóny v roku 2008.

Vláda plne podporuje finančné inštitúcie a naďalej vyvíja snahy, ktoré môžu udržiavať najvyššie miesto určenia zahraničných investícií z Európy, Afriky, Stredného východu a Ázie. Malta sa usiluje  rásť a prosperovať vo všetkých podnikateľských oblastiach. Okrem finančných služieb patria medzi ďalšie odvetvia, ktoré sú vysoko cenené, vzdelávanie, letectvo a námorný priemysel. Rast týchto odvetví zasa stimuluje viac obchodných príležitostí pre investorov a tiež pre Maltu.
Krajina má málo prírodných zdrojov, dováža väčšinu potravín, väčšinu pitnej vody a všetku svoju energiu. Ekonomika závisí od cestovného ruchu, obchodu a výroby. Má uzavretých viac ako 72 dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia. Pýši sa kvalifikovanou pracovnou silou a  nízkymi nákladmi na ňu.  Priemerná mesačná mzda na Malte sa pohybuje okolo 1 092 Eur.

Je jednou z najvýhodnejších krajín na podnikanie v Európe. Miera nezamestnanosti na Malte je jednou z najnižších v Európskej únii.

Na Malte je zavedený progresívny daňový systém a výška dane z príjmu právnických osôb sa pohybuje od 0 do 35%. Základná sadzba DPH je 18 %. Znížené  sadzby DPH 7 % a 5 %.  Krajina ponúka vysoko efektívny fiškálny režim, ktorý vylučuje dvojité zdanenie ziskov. Firmy založené na Malte podliehajú zdaneniu vo výške 35% z ich celosvetového príjmu a kapitálových ziskov.Spoločnosti a ich akcionári majú po rozdelení dividend k dispozícii rôzne fiškálne stimuly.

Niekoľko podnikateľských faktov o Malte

 • V roku 2017 ostrov zaregistroval  jednu z najnižších mier nezamestnanosti v eurozóne iba 4,2%.
 • Priame zahraničné investície na Malte  k júnu 2018 boli 176,5 miliárd EUR .
 • Počet užívateľov internetu vo veku 16 – 74 rokov sa odhaduje na 306 692 .
 • Inflácia sa v roku 2019 odhadovala na 1,5% a očakáva sa, že v roku 2020 klesne na 0,6% .
 • Malta produkuje menej ako štvrtinu svojich potravinových potrieb, má obmedzené zdroje pitnej vody a vzácne zdroje energie.
 • Priemysel zamestnáva 19,3% pracovnej sily.
 • V roku 2018 navštívilo Maltu  viac ako 2,5 milióny turistov.
 • Malta bola prvým štátom EÚ, ktorý reguloval odvetvie online hazardných hier, a podľa národného štatistického úradu sa etabloval ako významné centrum iGaming v regióne.

Graf: Graf vývoja zamestnanosti na Malte za obdobie 2010-2020

založenie sro na malte graf

Zdroj: www.statista.com

Založenie spoločnosti  na Malte

Podobne ako na Slovensku aj pri založení firmy v zahraničí v rámci EÚ môžete zriadiť viacero typov spoločností. Zvážte si, aký typ spoločnosti na Malte je pre vaše podnikanie najvhodnejší. Premyslite si tak isto, či budete zahraničnú firmu zakladať sami, alebo sa rozhodnete pre služby profesionálov.

Na výber máte z nasledovných možností:

 • spoločnosť s ručením obmedzeným
 • akciová spoločnosť
 • všeobecné partnerstvo
 • komanditná spoločnosť
 • výlučné vlastníctvo

Založenie s.r.o na Malte

Primárne sme sa rozhodli venovať založeniu s.r.o. na Malte, keďže tento typ spoločnosti je bežne najvyužívanejší.

Založenie firmy v zahraničí v rámci E.U. má obvykle podobné administratívne požiadavky ako zriadenie s.r.o. na domácej pôde. Inak tomu nie je ani pri založení s.r.o. na Malte.

Prvým krokom pri zriadení firmy na Malte je stanovenie obchodného mena vašej budúcej s.r.o. Obchodný názov musí byť originálny a jedinečný a preto je vhodné vopred vybrať aspoň tri varianty. Rezerváciu obchodného mena môžete bezplatne vykonať v obchodnom registri. Obchodný tajomník vydá osvedčenie o oprávnení používať vami vybraté obchodné meno maltskej spol. s ručením obmedzeným.

Registračná adresa na Malte

Jednou z požiadaviek na založenie s.r.o. na Malte je registrácia sídla spoločnosti v obchodnom registri.  Túto adresu budú úrady používať na posielanie oficiálnych oznámení. Registračné sídlo môže byť fyzická adresa, alebo virtuálna kancelária. Na začiatku založenia spoločnosti v zahraničí je virtuálne sídlo efektívnym nástrojom na optimalizáciu nákladov spojenú s chodom kancelárskych priestorov, kúpu, či prenájom nehnuteľností. Prevádzkovateľ virtuálneho sídla navyše zabezpečí skenovanie a preposielanie pošty a označenie poštovej schránky obchodným menom vašej firmy na Malte. Pokiaľ sa ale rozhodnete využiť služby virtuálneho sídla, odporúčame vám preveriť si referencie na poskytovateľa a rozsah poskytovaných služieb zahrnutých v balíčku.

Otvorenie bankového účtu na Malte

Ďalším dôležitým krokom, ktorý založenie s.r.o. na Malte vyžaduje je otvorenie bankového účtu. Na bankový účet je nutné splatiť základné imanie a to v minimálnej výške 1200 Eur. V súčasnosti je na Malte 26 licencovaných bánk vrátane troch pobočiek zahraničných bánk. Banky na Malte sa riadia zákonom o centrálnej banke Malty z roku 2002 a zákonom o bankovníctve z roku 1994. Úrad pre finančné služby na Malte (MFSA) je jediným regulačným orgánom v krajine, ktorý zodpovedá za vydávanie licencií a dohľad nad úverovými a finančnými inštitúciami.

Nech sa páči prehľad aspoň niekoľkých z nich:

1. Banka Valleta
Banka  poskytuje produkty a služby osobného bankovníctva, produkty životného poistenia a dôchodku a rôzne karty. Ponúka tiež produkty a služby podnikového bankovníctva pre malé a stredné podniky, ako aj služby v oblasti správy majetku a maklérstva, bankového poistenia, zmenárenských služieb a služieb internetového a mobilného bankovníctva.

2. HSBC banka Malta
Sídlo spoločnosti je na Malte vo Vallette a pôsobí prostredníctvom retailového bankovníctva a správy majetku , komerčného bankovníctva a globálneho bankovníctva.

3. AgriBanka
AgriBanka je komerčnou bankou so sídlom v Luqe. Poskytuje finančné lízingové zmluvy a zmluvy o kúpe na splátky zákazníkom v poľnohospodárskom sektore Spojeného kráľovstva, pričom pôsobí výlučne prostredníctvom online platformy.

4. Credoarax
Banka poskytuje vhodné služby v oblasti nákupu a obchodovania v rámci EÚ a ďalších tretích krajín.

Registrácia spoločnosti na Malte je možná tak isto na základe plnej moci.

Ak neviete kde začať, alebo si na založenie spoločnosti netrúfate sami, kontaktujte nás.

S radosťou za vás preberieme celú byrokraciu.

 • prevedieme vás celým procesom založenia spoločnosti
 • vybavíme všetky potrebné dokumenty
 • zriadime sídlo spoločnosti s preposielaním korešpondencie
 • pomôžeme s otvorením bankového účtu
 • zabezpečíme správu účtovníctva