Vyberte stranu

Založenie s.r.o. v Grécku zahŕňa veľmi podobný postup ako zakladanie firiem vo väčšine štátov EÚ. V nasledujúcom texte vám predstavíme hlavné charakteristiky podnikania v tejto krajine a stručne popíšeme legislatívu zakladania spoločností. Veríme, že pre vás bude slúžiť ako prehľadný návod k expanzii na grécky trh.

Čo by ste o Grécku mali vedieť

zalozenie sro v grecku vlajka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Hlavné mesto: Atény
 • Úradný jazyk: gréčtina
 • Mena: euro
 • Počet obyvateľov: 11,03 miliónov

 

Podnikanie v Grécku v skratke. Áno, či nie?

 

Grécko je balkánska krajina situovaná v juhovýchodnej Európe. Do súčasnej Európskej únie vstúpilo v roku 1981. V roku 2001 prijalo Grécko ako svoju menu euro. Je členom Medzinárodného menového fondu a Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Vo vzťahu k zahraničným investíciám  má niekoľko hlavných zásadných charakteristík. Je rozvinutou krajinou s vysokým umiestnením v indexe ľudského rozvoja. Ponúka prístup  k rýchlo rastúcim a významným regionálnym trhom, ktoré sú vstupnou bránou pre viac ako 140 miliónov spotrebiteľov vo východnom Stredomorí a juhovýchodnej Európe. Má vysoko vzdelané, kvalifikované a talentované pracovné sily. Priemerná mesačná mzda v Grécku sa pohybuje okolo 1 004 €. Hlavným sektorom hospodárstva v Grécku je cestovný ruch a turisti ho počas celého roka navštevujú z rôznych dôvodov.

Grécko má dlhoročnú tradíciu v námornej doprave. Vďaka dlhému pobrežiu a strategickej polohe sa námorná doprava považuje za jeden z najdôležitejších článkov ekonomického a obchodného rastu. Energetický sektor v Grécku sa vyznačuje vysokou závislosťou od dovážanej ropy.


Dane v Grécku

Od júna 2016 sa sadzba DPH v Grécku zvýšila na 24%. Týka sa väčšiny tovarov a služieb.  Znížená sadzba DPH v Grécku vo výške 13% sa uplatňuje najmä na potraviny a lieky. Tretia sadzba DPH vo výška 6% sa dotýka kníh, ubytovania a tlačovín. V mnohých prípadoch vývoz v Grécku nepodlieha DPH. Od DPH sú oslobodené aj vzdelávacie aktivity, právne a poisťovacie služby.

Niekoľko podnikateľských faktov o Grécku

 • Sektor služieb tvorí v Grécku celkovo  85% z hospodárstva.
 • Grécko je domovom 18 lokalít svetového dedičstva UNESCO.
 • Lodná doprava prispieva takmer 8% do HDP a je jedným z najdôležitejších a rýchlo sa rozvíjajúcich sektorov gréckej ekonomiky.
 • V oblasti turizmu je Grécko najnavštevovanejšou krajinou Európskej únie.
 • Grécko má najväčšiu ekonomiku na Balkáne a je dôležitým regionálnym investorom.
 • Je zakladajúcim členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Organizácie pre čiernomorskú hospodársku spoluprácu (BSEC).

Graf: Hustota obyvateľstva v Grécku

graf grecko

 

 

 

Zdroj: www.statista.com

Založenie spoločnosti  v Grécku

Pokiaľ sa rozhodne založiť spoločnosť v Grécku, v prvom rade si podrobne neštudujte legislatívne a administratívne požiadavky inkorporácie. Ujasnite si, či si na celý proces trúfate vo vlastnej réžii, alebo kontaktujete odborníka v oblasti expanzie na zahraničné trhy. Rozhodnite sa, aká forma spoločnosti je pre predmet vašeho podnikania najvhodnejšia. Na výber máte z niekoľkých nižšie spomenutých možností.

 • Spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Privátna kapitálová spoločnosť
 • Akciová spoločnosť
 • Zastupiteľský úrad
 • Všeobecné partnerstvo v Grécku

Založenie s.r.o v Grécku

S.r.o. v Grécku  je najbežnejší a najpreferovanejší podnikateľský subjekt  na založenie malého a stredného podnikania. Vyžaduje si najmenej jedného akcionára a jedného riaditeľa. Na začiatku si zvoľte originálny a jedinečný názov pre vašu budúcu grécku firmu. Je dôležité sa presvedčiť, či tento názov už nepoužíva iná grécka spoločnosť. Ujasnite si obchodnú činnosť, ktorá vyhovuje vašemu typu podnikania a vyberte podnikovú štruktúru. Po týchto krokoch nasleduje návrh a vypracovanie potrebnej dokumentácie.

 

Registračná adresa v Grécku

 

Pre zápis gréckej spoločnosti do obchodného registra musí mať spoločnosť sídlo, čiže aj registračnú adresu v Grécku. Je to miesto, kam vašej spoločnosti budú okrem iného zasielané všetky úradné dokumenty. Registračná adresa by mala byť zároveň uvedená na všetkých oficiálnych dokladoch a v e-mailovej komunikácii spoločnosti. Je bežnou praxou využívať služby virtuálnych kancelárii, najmä ak premýšľate nad počiatočnou optimalizáciou nákladov pri začiatkoch expanzie.

Otvorenie bankového účtu v Grécku

Výška základného imania pri zakladaní s.r.o. v Grécku je minimálne 4500 eur. Posledným podstatným krokom,  ktorý vás čaká pri založení spoločnosti v Grécku je otvorenie podnikového bankového účtu. Na výber máte samozrejme z viacerých možností.

Bank of Greece

Grécky bankový systém podlieha centrálnej banke – Bank of Greece. Tá je členom Európskeho bankového systému a dohliada na chod všetkých finančných inštitúcií štátu. Zároveň reguluje peniaze v obehu.

Alpha Bank

Alpha banka je členom Alpha Bank Group a má silné zastúpenie na gréckom a zahraničnom trhu. Ponúka rozsiahlu škálu finančných produktov pre malé a stredné podniky. Na gréckom trhu je stabilnou bankovou inštitúciou a jednou z najväčších bánk v súkromnom sektore.

Geniki Bank

Geniki je členom siete Societe Generale, jednej z najväčších finančných skupín v eurozóne s viac ako 90 000 zamestnancami. Jej ponuka zahŕňa súkromné ​​a podnikové bankové služby, elektronické bankovníctvo, ako aj finančné, poisťovacie a lízingové služby prostredníctvom jej dcérskych spoločností.  V sektore podnikového bankovníctva ponúka depozitné a investičné produkty a pôžičky pre malé, stredné a veľké podniky, bežné účty a pôžičky, mzdové služby, devízové ​​operácie a investičné služby.

Proton Bank

Proton Bank začala svoju činnosť ako špecializovaná investičná banka. Divízia podnikového bankovníctva Proton Bank poskytuje služby vysokej kvality s pridanou hodnotou pre uspokojenie potrieb firemných klientov. Zatiaľ, čo existujúce portfólio klientov zahŕňa niektoré z najdôležitejších gréckych spoločností, banka zameriava svoje úsilie na neustále zlepšovanie služieb ponúkaných malým a stredným podnikom.

 

Ak neviete kde začať, alebo si na založenie spoločnosti netrúfate sami, kontaktujte nás. 

S radosťou za vás preberieme celú byrokraciu.

 • prevedieme vás celým procesom založenia spoločnosti
 • vybavíme všetky potrebné dokumenty
 • zriadime sídlo spoločnosti s preposielaním korešpondencie
 • pomôžeme s otvorením bankového účtu
 • zabezpečíme správu účtovníctva