Vyberte stranu

Vzhľadom na momentálnu situáciu záujem o e-shopy raketovo vzrástol a niektoré nestíhajú expedovať svoj tovar. Zvýšený záujem je aj o online nakupovanie služieb či výrobkov.[1] So zvýšeným dopytom online predaja ide ruka v ruke aj poskytovanie elektronických služieb. A síce prevádzkovanie webových stránok, hostingu, dodávanie softwarov či textového a grafického obsahu. Ako udržuje krok s trendom DPH v EÚ a s akými zjednodušeniami môžu ponikatelia počítať?

E-shopy majú budúcnosť

Momentálna situácia nás len utvrdzuje: e-shopy majú rozhodne budúcnosť. Minulý rok bolo na Slovensku registrovaných vyše 12 tisíc e-shopov. Ľudia zistili, že objednať si z pohodlia domova je skrátka jednoduchšie. Napríklad v roku 2013 Slováci minuli 1,13 miliardy eur nákupmi prostredníctvom e-shopu.[2] Väčšine e-shopov sa počas pandémie koronavírusu darí a zaznamenáva neustály nárast tržieb. S väčším objemom objednávok musia čeliť aj novým výzvam a problémom s výpadkami dodávok a logistikou.

  • Ako to vyzerá na začiatku roka 2021 s reguláciou DPH v EÚ?

Prvé mesiace roka vyzerajú pre online predaj skutočne pozitívne. V mesiacoch január a február zaznamenali až 54 % nárast. Počet online prevodov taktiež exponenciálne stúpol a počet objednávok s vyzdvihnutím na výdajných miestach naopak poklesol.[3]

  • V náraste ecommerce nezaostávajú ani Česi

Česi v roku 2021 minuli v online priestore 196 miliárd českých korún. Je to 26 % nárast v porovnaní s predošlým rokom. Pandémia tiež zmenila nákupné správanie Čechov. Tí podľa prieskumov najviac dôverujú veľkým e-shopom. Celkovo je na českom trhu okolo 49 500 e-shopov a neustále pribúdajú nové ako alternatívy ku kamenným predajniam.[4]

Pozor na júlové zmeny DPH v EÚ

S účinnosťou od júla 2021 prináša európska únia niekoľko zmien, ktoré sa vyslovene týkajú prekonania prekážok cezhraničného online predaja. Spoločnosti, ktoré predávajú svoj tovar cez internet konečným spotrebiteľom so sídlom v inom členskom štáte majú povinnosť zaregistrovať sa a účtovať DPH v členskom štáte spotrebiteľa, ak predávajú svoj tovar v inom členskom štáte EÚ konečnému spotrebiteľovi so sídlom v inom členskom štáte a ich obrat predstavuje hranicu predaja na diaľku 35 000/100 000. Táto skutočnosť im bráni v rozvoji ich podnikania v rámci EÚ.

Oslobodenie od DPH sa poskytuje pri dovoze tovaru nízkej hodnoty 22 eur. EÚ tak prichádza o časť svojich daňových príjmov. Na druhej strane, podniky sídliace v tretích krajinách predávajúce tovar do EÚ môžu uskutočniť transakcie bez DPH a síce nie sú povinné sa pre účely DPH zaregistrovať. Znamená to ich jasnú trhovú výhodu.

Vďaka novým zmenám platných do júla 2021 nemusia spoločnosti s EÚ účtovať DPH a zjednoduší sa celkový proces.

Toto sú hlavné zmeny:

  • Vzhľadom na úspech systému MOSS sa plánuje táto platforma rozšíriť o ďalšie služby v segmente B2B na predaj tovaru na diaľku v rámci EÚ, ako aj na určité domáce dodávky tovaru, čoho výsledkom je ďalší kontaktný bod OSS.
  • Doterajšia hranica na predaj tovaru na diaľku sa zjednotí na celoeurópsku, teda 10 000 eur, pod ktorou budú tovary a služby naďalej podliehať DPH v členskom štáte, v ktorom sa nachádza zdaniteľná osoba poskytujúca tieto služby.
  • Existujúca hranica pre predaj tovaru na diaľku v rámci členských štátov EÚ sa zruší a bude nahradená novou celoeurópskou hranicou 10 000 eur, pod ktorou dodávky naďalej môžu podliehať DPH v členskom štáte, v ktorom sa nachádza zdaniteľná osoba poskytujúca tieto služby.
  • Oslobodenie od DPH pri dovoze malých zásielok do 22 EUR bude odstránené. Otvorí sa nová osobitná schéma pre predaj tovaru na diaľku dovážaného z tretích krajín označujúca sa ako IOSS Import one stop pre zásielky nepresahujúce 150 eur.
  • Pre podniky zabezpečujúce dodávky budú zavedené nové požiadavky na vedenie záznamov tovarov a služieb pomocou elektronického rozhrania.[5]

Uľahčite si registráciu DPH v  EÚ

Ak podnikáte práve v tejto oblasti a riešite aj medzinárodný biznis, registrácia DPH v niekoľkých EÚ krajinách môže byť pre vás značnou byrokratickou komplikáciou. Na zjednodušenie celého procesu máme pre vás riešenie. Je ním mini-one-stop-shop (skrátene MOSS) – platforma jednotného kontaktného miesta. MOSS je osobitá úprava pre poskytovateľov určitého druhu služieb najmä: telekomunikačných, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb zákazníkov v rámci EÚ. Patríte do tejto kategórie aj vy? Pokiaľ by ste mali záujem o presnú definíciu a popis všetkých služieb spadajúcich pod MOSS nájdete ich na webe Finančnej správy.[6]

Kde sa podáva daňové priznanie pri Mini one stop shop?

Keď si chcete uplatniť osobitú úpravu Mini-one-stop-shop, v prvom kroku si musíte zvoliť štát identifikácie. V ňom si neskôr budete podávať aj daňové priznanie pre účely DPH. V tomto členskom štáte vznikne zároveň povinnosť platiť DPH. Následne sa vyplatená daň rozdelí medzi členské štáty.

Členským štátom identifikácie MOSS je pritom sídlo podnikateľskej činnosti. V prípade, že prevádzkovateľ podnikateľskej činnosti nemá registračné sídlo na území EÚ, stáva sa štátom identifikácie ten, v ktorom má podnikateľ prevádzkareň. Pokiaľ má podnikateľ viac prevádzkarní v rámci členských štátov, má možnosť ľubovoľne si zvoliť štát identifikácie.[7]

Čo v prípade, ak sa chcete registrovať pre osobité úpravy MOSS?

Slovenský podnikateľ so štátom identifikácie na Slovensku musí MOSS nahlásiť svojmu daňovému úradu. Pokiaľ tak vykonáte, už sa nebudete môcť v tejto záležitosti identifikovať v inom štáte eurozóny.[8]

Je možné zmeniť štát identifikácie alebo zrušiť registráciu MOSS?

V prípade, že presuniete sídlo podnikateľskej činnosti alebo prevádzkareň do iného členského štátu, vzniká vám povinnosť informovať oba členské štáty. Pôvodný štát identifikácie aj nastávajúci. Musíte tak vykonať do dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy bola uskutočnená zmena sídla alebo prevádzkarne. Takisto je možné registráciu zrušiť. V tomto prípade budete musieť členský štát identifikácie upovedomiť o tejto zmene minimálne 15 dní pred koncom kalendárneho štvrťroka, ktorý predchádza štvrťroku uskutočnenej zmeny.[9]

Je Mini-one-stop-shop to pravé riešenie pre vás?

Vyzerá to tak, že elektronické služby budú v nasledovnom období naďalej rásť. Pripravte sa a buďte vždy o krok vpred. Mini-one-stop-shop môže výrazne zjednodušiť poskytovanie vašich medzinárodných služieb. Kontaktujte našich odborníkov v oblasti zahraničného biznisu a poraďte sa s nimi o tej najvýhodnejšej možnosti pre vás.

 

Zdroje

[1] Ta3.com: O online nakupovanie je vysoký záujem, čo najviac objednávame? , Naposledy aktualizované 22. marec, 2021

[2] Zicháčková, Z. Ecommercebridge.sk,  Internetový obchod ako vaša príležitost, Naposledy aktualizované 23. apríl, 2020

[3] Heureka.cz: Pozitívne správy pre slovenskú e-commerce, Naposledy aktualizované 24. apríl, 2020

[4] Heureka.cz: Dve vlny pandémie vyhnali e-commerce k 26 percentnému medzinárodnému rastu.,Naposledy aktualizované 7. január, 2021

[5] Európska komisia, DIRECTORATE-GENERAL TAXATION AND CUSTOMS UNION, Naposledy aktualizované september, 2020

[6] Finančná správa, Telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby, tzv. digitálny služby – všeobecne

[7] Benko, J, Podnikajte.sk: Daň z pridanej hodnoty, mini one stop shop, Naposledy aktualizované apríl 13, 2015

[8] Podnikajte.sk, Daň z pridanej hodnoty, mini one stop shop

[9] Finančná správa,  Ako funguje MOSS jej zmena a zrušenie