Vyberte stranu

Prečo veľké korporáty vypínajú svetlo na Slovensku? Tri nadnárodné korporáty, ktoré podnikajú na území Slovenska ohlásili hromadné prepúšťanie. Johnson Controls, AT&T a IBM. Prepúšťanie ohrozí niekoľko stoviek zamestnancov a dotkne sa nielen hlavného mesta, ale aj Košíc. Odvody pre zahraničné firmy sú dôležitým aspektom každej krajiny. Významne prispievajú do štátnej pokladnice. Čo bude nasledovať? Zisťovali sme, ktorá krajina je zaujímavejšia ako Slovensko a prečo.

Odvody pre zahraničné firmy sa škrtajú

Prvá z nich, Johnson Controls prepúšťanie avizovala úradu práce, pričom škrtnúť by sa malo až 532 pracovných miest. Počas nasledujúcich týždňov sa pracovné miesta presunú do zahraničia. Spoločnosť týmto spôsobom optimalizuje svoje náklady a chce minimalizovať finančné straty na pracovnej sile. Americká spoločnosť IBM takisto avizovala znižovanie svojich stavov, a to dokonca v rámci celej Európy. Celkovo plánuje zrušiť až 10 000 pracovných miest. Dotknuté by malo byť aj centrum zdieľaných služieb v Bratislave. Prepúšťanie sa v najväčšom meradle bude týkať Poľska, Nemecka, Talianska, Slovenska, Belgicka a Veľkej Británie.

Spoločnosť AT&T bude prepúšťať na západe aj východe Slovenska. V ohrození je až 439 pracovných miest. AT&T prepúšťa z dôvodu nadbytku zamestnancov a plánuje presúvať určité divízie do zahraničia.[1]

Prečo korporáty na Slovensku prepúšťajú?

Centrá zdieľaných podnikových služieb boli počas krízy COVID-19 flexibilné. Počas celej pandemickej situácie nadnárodné spoločnosti v bizniscentrách vykazovali veľkú mieru flexibility. Až 97 % z nich dokazovalo rovnakú produktivitu práce ako v predkrízovom období. Až 84 % korporátov taktiež nežiadalo o vládnu pomoc a boli prakticky sebestačné. Napriek týmto tvrdeniam až desatina z nich už v priebehu minulého roka pripustila možnosť redukcie stavov.[2]

Korporáty na Slovensku sa radia medzi takzvané zdieľané podnikové služby. Na našom území zamestnávajú viac ako 37 000 ľudí a pôsobia vo viac ako 65 centrách. Poskytujú celú škálu služieb počnúc účtovníctvom, IT, marketingom a službami v oblasti ľudských zdrojov. Ministerstvo hospodárstva SR má preto veľký záujem na ich rozvoji. Avšak pri výhodnejších podnikateľských podmienkach veľké spoločnosti však nemajú problém presunúť určité sekcie či pobočky na miesta, kde je to pre spoločnosť výhodnejšie.[3]

Pružne tak reagujú na skutočnosti, ktoré sa v spoločnosti a globálnom trhu dejú. Koronakrízu nevynímajúc. Touto stratégiou sú však na lokálnych trhoch schopné spôsobovať výrazné zmeny v oblasti zamestnanosti.

Koronakríza, alebo optimalizácia nákladov?

Podľa agentúry Reuters, ktorá sa vyjadrila s odvolaním práve na AT&T, negatívnym dopadom krízy COVID-19 je aj klesajúci dopyt klientov po službách. Nie je to však jediný dôvod prepúšťania slovenských zamestnancov. Hovorca firmy dodal, že AT&T plánuje škrty a  chce sa primárne zamerať na oblasti rastu spoločnosti.[4] Podľa informácií na  Aktuality.sk spoločnosť Johnson Controls presunie najmä účtovnícke pozície do Indie, a to najmä z dôvodu nižších mzdových nákladov.

Prepúšťať bude aj Slovenská pošta

V rámci procesu digitalizácie avizovala hromadné prepúšťanie aj Slovenská pošta.  Zmena sa má dotknúť minimálne 1500 zamestnancov. Istá časť zamestnancov dostane ponuku náhradného pracovného miesta, tým ostatným bude vyplatené riadne odstupné. Proces prepúšťania mal začať už začiatkom marca. Ktorých profesií sa to dotkne by mal v krátkom čase zverejniť riaditeľ Slovenskej pošty na tlačovej konferencii.[5]

Odvody pre zahraničné firmy na Slovensku

Kto platí štátu najviac a koľko činia odvody do slovenského rozpočtu zo zahraničných firiem? Najväčším platiteľom daní na území Slovenska sú práve nemecké firmy – prinášajú až štvrtinu z celkovej sumy odvodov. Vytvárajú pracovné miesta zhruba pre 140 tisíc ľudí a v roku 2018 odviedli zhruba 500 mil. eur. Je to približne 16 %  celkovej sumy uhradenej na dani z príjmov. Hneď po Nemecku nasledujú rakúske spoločnosti so 7 % podielom a firmy z Českej republiky a USA s podielom vo výške 5 %.[6]

India je lacnejšia

India je populárnym outsourcingovým centrom pre mnohé korporáty, hlavne pre nízke mzdové náklady a vytrvalú pracovnú silu. Veľké množstvo obyvateľov je vzdelaných a jazykovo pomerne zdatných. V krajine sa nachádzajú mnohé call centrá, IT a zákaznícke centrá. Podľa prieskumov až 80 % európskych a amerických firiem, ktoré poskytujú outsorcing uviedlo, že India je ich prvou destináciou. Aj keď mnoho ďalších krajín ako Čína, Mexiko a Filipíny sú vysoko konkurenčné, Indii sa stále darí držať v rebríčku poskytovaných služieb prvenstvo.[7]

Priemerná mesačná mzda sa pohybuje niekde na rozmedzí 295 až 300 dolárov ročne, čo je zhruba 243 až 247 eur.[8] Priemerná mesačná mzda slovenského zamestnanca je pritom okolo 1 113 eur. Vďaka poskytovaniu efektívnych a lacných služieb sa stala India krajinou podpory pre väčšinu softvérových spoločností z Európy a USA. V roku 2018 India dominovala na globálnom trhu outsourcingu so 67% podielom.

Ako krajina nových príležitostí si India získala pozornosť aj takých gigantov ako Microsoft, Google, Ford Motor Company. [9] Prvé korporáty iba signalizujú trend, ktorým sa uberú aj ďalšie spoločnosti. Optimalizácia nákladov je v každej spoločnosti vždy aktuálna téma.

Je India ďaleko?

Je zjavné, že v nasledujúcom období z uvedených dôvodov trh práce prejde turbulentnými zmenami. Prvé korporáty iba signalizujú trend, ktorým sa uberú aj ďalšie spoločnosti. Optimalizácia nákladov je v každej spoločnosti vždy aktuálna téma.  Na Slovensku môžeme čakať prudký nárast nezamestnanosti a na globálnom trhu prežijú iba najsilnejší hráči. My vo Freya Corporation vám ponúkame odpovede na akékoľvek otázky spojené s biznisom na zahraničných trhoch. Vieme pomôcť so zabezpečením biznisu aj v atraktívnej Indii.

[1] Finreport.sk: O prácu prídu stovky ľudí

[2] Euractiv.sk: Bizniscentrá na Slovensku sú flexibilné

[3] Finreport.sk, O prácu prídu stovky ľudí

[4] Dnes24, Až dve americké korporácie idú vo veľkom prepúšťať

[5] Ekonomika.pravda.sk: Pošta ide prepúšťať

[6] Forbes: Najvac daní na slovensku platia nemecké firmy

[7] Outsourceindia2india.com: Why India

[8] Siurcejob.in: Average salary in India

[9] yourteaminindia.com: Ourtsourcing India