Vyberte stranu

Ak ste o expanzii na maďarský trh neuvažovali, je najvyšší čas tak urobiť. Expanzia na maďarský trh zo Slovenska a Čiech je jednoduchá s našou pomocou a týmto manuálom, ktorý sme vás pripravili. Ako si správne nastaviť obchodné podmienky firmy rýchlo a jednoducho? Pre Slovákov aj Čechov je Maďarsko atraktívne najmä pre výhodnú geografickú polohu, daňové sadzby a priaznivý vývoj podnikateľských možností, napríklad v oblasti ecommerce. Expanzia na maďarský trh má viaceré spôsoby, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní ako rozbehnúť váš biznis v Maďarsku. Predstavíme vám varianty, ako na maďarský trh vstúpiť a na čo pri expanzii netreba zabúdať. Dôležité je uvedomiť si, aké benefity a naopak nevýhody jednotlivé varianty prinášajú a či sa stotožňujú s vašimi predstavami o plnohodnotnom podnikaní s možnosťou zisku.

Navyše po niekoľkých vlnách pandémie sa v Maďarsku zvýšil zo strany zákazníkov záujem o nákup v online priestore, a to až o 54,1 %. Analytici predpovedajú, že sa budú tieto čísla do roku 2025 rapídne zvyšovať.

Expanzia na maďarský trh založením spoločnosti

Maďarský trh je charakteristický svojím konzervatívnym prístupom. Zároveň však prináša výhody pre expanziu, napr. zvyšuje rentabilitu kampaní v konverziách o viac ako 20 %, čo je hlavný dôvod pre vstup na trh formou založenia spoločnosti v Maďarsku. Najprv je však dobré poznať kroky, ktoré vedú k založeniu spoločnosti v Maďarsku.

 1. zabezpečenie DIČ pre konateľa – nevyhnutné aj pri DPH registrácii
 2. vypracovanie listín
 3. podpis listín, ktoré je aktuálne možné aj cez skype, za prítomnosti advokáta a bez nutnosti vycestovania
 4. zápis spoločnosti do obchodného registra (v prípade požiadavky tak aj s IČ DPH)
 5. zriadenie elektronickej schránky
 6. otvorenie bankového účtu
 7. spoločnosť je založená, zapísaná a pripravená na použitie

So založením spoločnosti v Maďarsku (kft, označenie zodpovedajúce našej s.r.o.) sú spojené aj povinnosti. Pri expanzii na maďarský trh a teda zakladaní spoločnosti je podmienkou minimálny vklad imania v sume 3 000 000 HUF, v prepočte približne 9000 eur. Naopak v prípade, že sa firma rozhodne pre krok likvidácie, zaplatíte približne 1000 eur. Tento proces však vykonáva účtovník bez zásahu zo strany advokáta. Pri zakladaní maďarskej firmy odporúčame automaticky vyžiadať aj IČ DPH. Daňový úrad automaticky žiadosti zaregistruje a firma získava možnosť fungovať ako platiteľ DPH.

Expanzia na maďarský trh s maďarskou adresou

Druhou alternatívou expanzie na maďarský trh je otvorenie bankového účtu, získanie DPH registrácie a zriadenie maďarskej adresy. Spoločnosť tak získava na prvý pohľad maďarskú podobu, keďže je adresa podložená maďarským bankovým účtom a zároveň v Maďarsku platným identifikačným číslom DPH. Tento spôsob je na prvý pohľad prijateľnejší, avšak spoločnosť stráca konverzie a tiež nemá možnosť uplatniť daňové výhody, ktoré umožňuje maďarská legislatíva (9 %+ 2 % daň z príjmu). Pre zachovanie daňovej sadzby klientom odporúčame, aby sa daňový domicil viazal na inú krajinu s priaznivejšími daňovými podmienkami. Napríklad v prípade daňového zvýhodnenia pri obchodovaní s tovarom odporúčame klientom zriadenie daňového domicilu v Rumunsku, kde svoj zisk môžu zvýšiť o približne 17 % v porovnaní s legislatívou na Slovensku alebo v Českej republike.

Registrácia DPH v Maďarsku

Proces registrácie DPH je pomerne jednoduchý, avšak treba dbať na administratívnu prípravu a následne elektronicky podať potrebné dokumenty. Stačí si pripraviť menej ako 10 dní staré overené listiny a následne ich poslať finančnej správe v Maďarsku. Proces prebieha elektronickou formou prostredníctvom niektorej zo štyroch elektronických stránok.

Finančná správa si pre registráciu DPH vyžaduje notársky overené listiny:

 1. výpis z obchodného registra
 2. spoločenskú zmluvu
 3. podpisový vzor konateľa
 4. potvrdenie o daňovej rezidencii, ktorú vystavuje finančná správa

Pre vybavenie registrácie je vhodné počítať s 30 až 45 dňovou lehotou, počas ktorej sa listiny pripravujú, overujú a podávajú.

E-schránka ako vstupenka na maďarský trh

Vaše podnikanie v Maďarsku závisí aj od zriadenia elektronickej schránky. Nech si vyberiete akúkoľvek formu podnikania, bez nej podnikanie v Maďarsku nezrealizujete. Dôležité je zriadiť si elektronickú schránku v Maďarsku, keďže slúži na komunikáciu so všetkými maďarskými úradmi je výborným pomocníkom, ako mať všetky podané žiadosti uchované na jednom mieste. Slúži na prijímanie elektronických žiadostí a je rovnocenným ekvivalentom doručovania dokumentov v listinnej podobe. Následne si viete prostredníctvom e-schránky overiť stav odoslaných podaní, prípadne vložených dokumentov alebo e-faktúr, o ktorých sa v našom magazíne dočítate viac tu. Pri zriaďovaní musí byť osobne prítomný zriaďovateľ. V Českej republike môžete o e-schránku požiadať na ambasáde v Prahe alebo priamo vycestujte do niektorého okresného mesta v Maďarsku. Po zriadení sa poskytne prístup účtovnej kancelárii, ktorá zriadi elektronickú schránku pre spoločnosť.

Správnym nastavením VOP sa vyhnete sankciám

Pri zlom nastavení všeobecných obchodných podmienok vám napríklad pri prevádzkovaní eshopu hrozí nemalá pokuta, ktorá sa pohybuje od sumy niekoľkých desiatok tisíc eur.

Preto ak sa rozhodnete pre expanziu na maďarský trh je dôležité detailne prepracovať všeobecné obchodné podmienky, ktoré slúžia na právnu reguláciu práv spotrebiteľov a ochranu osobných údajov.

Ak na maďarský trh vstupujete ako česká alebo slovenská firma, legislatíva závisí od noriem a nariadení EÚ. Teda v tomto prípade stačí, ak vlastné všeobecné obchodné podmienky preložíte do maďarčiny.

Ak zvolíte stratégiu maďarskej adresy je nutné zrealizovať dva dôležité kroky:

 • Vypracovanie všeobecných obchodných podmienok
 • Kontrola eshopu, kedy prebehne testovací nákup, pri ktorom sa kontrolujú znenia textov pri objednávke

Vstúpte na maďarský trh bez komplikácií

Začnite svoje podnikanie na maďarskom trhu rýchlo a bez zbytočných komplikácií. Naši kolegovia neustále sledujú aktuálne trendy na zahraničných trhoch a navyše ovládajú maďarský jazyk. Tím odborníkov vo FreyaCorporation vám poradí, ako začať podnikať v zahraničí v súlade s právnymi a ekonomickými podmienkami. Na bezplatnej konzultácii vám budú zodpovedané tie najkľúčovejšie otázky pre vaše podnikanie.

 

Zdroje:

[1] Dataweps. E-commerce in Hungary: Coronavirus, Changes and Chances.