Vyberte stranu

V nasledujúcom článku sa budeme snažiť zhrnúť a definovať možnosti ktoré ponúka Španielsko v rámci inkorporácie. V súčasnosti dosahuje status jedného z najatraktívnejších obchodných trhov v Európe a poskytuje nemalý súbor konkurenčných výhod. Po hospodárskej kríze v r. 2008  krajina zlepšila svoje právne predpisy týkajúce sa zahraničných investícií a poskytla viac stimulov pre súkromný sektor.  

Pred expanziou však treba myslieť na rozdielnu podnikateľskú kultúru s tou slovenskou. V Španielsku je mnoho spoločností stále hierarchicky štruktúrovaných. Väčšina vládnych podnikov je prevádzkovaných tradičným španielskym spôsobom, s prísne oddelenými divíziami so silným hierarchickým systémom. 

Krátky prehľad ako na založenie s.r.o. v Španielsku vám prinášame v nasledujôcom článku.

Niekoľko všeobecných informácií:

Počet obyvateľov: 46,77 miliónov

Hlavné mesto: Madrid

Jazyk: španielsky, katalánsky, galícijský, baskický, valencijský

Mena: Euro (EUR)

Podnikanie v Španielsku v skratke.  Áno, či nie?

Veľkým benefitom založenia firmy Španielsku je fakt, že investori majú prístup k rôznym programom pomoci uplatniteľným v EÚ. 

Prosperovať môžu tiež zo strategickej geografickej polohy krajiny. Tá ponúka okrem trhu EÚ možnosť prepojenia s ďalšími dôležitými obchodnými trhmi, ako je Severná Afrika, Latinská Amerika alebo Blízky východ.

Turizmus je tu na veľmi vysokej úrovni, a je stále veľa príležitostí podnikania práve v tejto oblasti. Keďže krajina má prístup k moru, je tu veľmi dobre rozvinutý aj námorný sektor a tým pádom možnosti investície aj v rámci špedície.

Investície do určitých oblastí ale podliehajú väčšej kontrole a sú regulované zákonmi, ktoré sú špecifické pre danú oblasť. Sú to hlavne letecká doprava, rozhlas a televízia, hry, telekomunikácie, súkromná bezpečnosť, určité výrobné odvetvia, marketing, výroba a distribúcia strelných zbraní.

Minimálna mesačná mzda v roku 2019 dosahovala 1050 eur.

Štandardná výška DPH je 21%. 

Redukovaná výška DPH

 • 10% DPH sa vzťahuje napríklad na  určité farmaceutické výrobky, niektoré zdravotnícke vybavenie pre osoby so zdravotným postihnutím, vnútroštátnu osobnú doprava,hotelové ubytovanie, reštauračné a stravovacie služby, niektoré nealkoholické nápoje, bary, kaviarne, nočné kluby a alkoholické nápoje v nich predávané a iné. 
 • 4 % sadzba DPH sa týka hlavne sociálnych služieb, kníh, a služieb v domácej starostlivosti.   
 • 0% sadzba je uplatniteľná pri zdaňovaní niektorých zlatých mincí, leteckej  a námornej dopravy v rámci E.U. 

Niekoľko podnikateľských faktov o Španielsku

 • Prieskum svetovej banky o uľahčení podnikania z roku 2018 umiestnil Španielsko na 28. mieste zo 190 krajín, čo znamená, že je tu podstatne ľahšie obchodovať ako vo väčšine susedných krajín.
 • má viac ako 12 500 zahraničných spoločností pôsobiacich na miestnom trhu
 • 37% vedúcich pozícií v Španielsku zastávajú ženy, čo je mierne nad priemerom EÚ
 • V Španielsku sa takmer 50% obyvateľstva krajiny považuje za pracovne aktívnu populáciu s vysokým stupňom vzdelanosti.
 • je šiestou jurisdikciou v Európe v oblasti vedy a výskumu
 • Podpísalo bilaterálne dohody s viac ako 50 štátmi s cieľom vytvoriť právny rámec pre zahraničné investície.

Graf: Export v Španielsku
graf španielsky export

Založenie spoločnosti  v Španielsku

Vláda v posledných rokoch skutočne proces založenia spoločnosti v Španielsku zjednodušila. Tak ako aj na Slovensku, je možné založiť niekoľko typov spoločností a síce:

 • výlučné vlastníctvo – predstavuje najjednoduchší spôsob začatia podnikania v Španielsku je však určený výlučne fyzickým osobám
 • spoločnosť v spoločnom vlastníctve –  do veľkej miery sa podobá výlučnému vlastníctvu,  ale rozdiel spočíva v tom, že ju môže založiť viac fyzických osôb
 • družstvo – môže ho založiť skupina fyzických osôb alebo skupina spoločností s cieľom dosiahnuť konkrétny cieľ
 • spoločnosť s ručením obmedzeným – práve tejto forme spoločnosti sa budeme venovať v nasledovnej časti článku

Minimálny počet spoločníkov pri zakladaní s.r.o (S.R.L.) v Španielsku je jeden. Maximálny počet nie je ohraničený. 

Otvorenie bankového účtu v Španielsku

Prvým krokom pri zriadení spoločnosti v Španielsku je získanie identifikačného čísla zahraničného občana N.I.E. Na jeho základe vám bude umožnené otvoriť si bankový účet a založiť firmu. N.I.E slúži v podstate na identifikáciu zahraničného daňovníka a je možné získať ho aj na základe splnomocnenia.  Ďalším krokom je príprava dokumentácie a získanie osvedčenia názvu spoločnosti. Je potrebné pripraviť si 5 variant názvov spoločnosti. Osvedčenie o názve spoločnosti vám umožní registráciu vašej budúcej s.r.o v obchodnom registri. Minimálne základné imanie je 3000 Eur a to musí byť splatené na bankový účet. 

Založenie s.r.o. v Španielsku musí byť realizované pred notárom formou notárskej zápisnice. Tá sa následne zapíše na príslušný Obchodný register čím vzniká nová spoločnosť.  

Celý proces založenia spoločnosti v Španielsku by nemal presiahnuť 8-14 dní. 

Virtuálne sídlo v Španielsku

Pri expanzii nezabudnite ani na výber virtuálneho sídla. Rozmyslite si, aké doplnkové služby v rámci tejto služby budete využívať. Či vám postačí skenovanie a preposielanie prijatej pošty spolu s označením poštovej schránky, alebo do budúcnosti využijete napríklad prenájom konferenčnej miestnosti a dvíhanie telefonických hovorov vašich klientov. Poskytovateľa virtuálneho sídla si starostlivo preverte. Predídete tak mnohým nechceným problémom. Ujasnite si, o aké virtuálne sídlo máte záujem. V hlavnom meste Madrid nájdete veľa virtuálnych sídiel na prestížnych adresách. Ide o takzvané luxusné sídla, ktoré majú tendenciu zvýšiť povedomie o vašej spoločnosti v merítku potencionálnych zákazníkov. 

Ak neviete kde začať, alebo si na založenie s.r.o. v Španielsku si netrúfate sami, kontaktujte nás.  S radosťou za vás preberieme celú byrokraciu.

–prevedieme vás celým procesom založenia spoločnosti

-vybavíme všetky potrebné dokumenty

– zriadime sídlo spoločnosti s preposielaním korešpondencie

– pomôžeme s otvorením bankového účtu

– zabezpečíme správu účtovníctva