Vyberte stranu

S platnosťou od 1.9.2020 zaviedlo Maďarsko sprísnenie prechodu cez hraničné priechody. Septembrové opatrenia Maďarsko avizovalo prostredníctvom premiéra Orbána. Ten zdôraznil zhoršenie situácie v európskych krajinách a vyzval ľudí na ukončenie plánovania dovoleniek. Podotkol, že veľkým rizikom pre krajinu je najmä import vírusu COVID-19 zo zahraničia. 


Ako sa nové opatrenie dotknú Freya Corporation?


My vo Freya Corporation vám pomáhame podnikať po celom svete. Pomáhame firmám a podnikateľom expandovať. Súčasťou našej práce je aj cestovanie. Vzhľadom na servis a služby ktoré poskytujeme, sa považujeme za odborníkov hlavne v oblasti expanzie do Maďarska. Je preto našou častou cieľovou destináciou. Máme tím kolegov priamo v Maďarsku a sú isté záležitosti, ktoré najradšej riešime osobne. Ďalším dôvodom služobných ciest do Maďarska je práve zakladanie spoločností, otváranie bankových účtov, či registrácia DPH v tejto krajine. V Maďarsku totiž pre vás otvárame pobočky pomerne často. Aktuálnu situáciu teda dôkladne sledujeme.


opatrenia v Maďarsku Freya

Naša pracovná cesta do Maďarska pred vyhlásením opatrení


Tak, ako to u nás býva zvykom, aj posledné augustové dni si vyžiadali urgentné vycestovanie našej kolegyne Kristíny Farkašovej priamo do Maďarska. Kristína je u nás zodpovedná hlavne za komunikáciu s klientmi a tlmočenie nášmu tímu v Maďarskej republike. Našu cestu sme  stihli tesne pred zavedením dočasných opatrení v Maďarsku. Situácia sa však začala dramatizovať. Vzhľadom na služby ktoré v Maďarsku poskytujeme, považujeme za našu povinnosť informovať aj my našich klientov a potencionálnych klientov o momentálnej situácii. Preto sme pre vás s Kikou pripravili sumár s prehľadom opatrení, ktoré Maďarsko zaviedlo.


Opatrenia Maďarsko od 1.9.2020


Od 1. septembra Maďarská republika sprísnila podmienky vstupu občanov z cudzích krajín do Maďarska. Avizovala dočasný zákaz vstupu do Maďarska iným, ako maďarským občanom. Od septembra môžu na územie Maďarska vstúpiť aj cudzinci s trvalým pobytom na území Maďarskej republiky vrátane rodinných príslušníkov. 

Aké sú výnimky opatrení v Maďarsku?


 1. Povolené je prekročenie hraníc nákladnou dopravou. 
 2. Povolené je aj prekročenie hraníc uskutočnené úradným pasom podľa odseku (2) § 6/A zákona XII. z roku 1998 o cestovaní do zahraničia. 
 3. Prekročiť hranice môže ďalej osoba, ktorá sa pri vstupe do Maďarska preukáže, že v období 6 mesiacov pred prekročením hraníc prekonala COVID-19
 4. Výnimku majú aj súťažiaci, športoví odborníci a účastníci športových podujatí ktorí sa preukážu 2 negat. testami maximálne 5 dní starým pred vstupom na územie Maďarska s rozostupom 48 hodín.

Ktoré hraničné priechody sú otvorené?


Od 1.9.2020 sú otvorené len nasledujúce hraničné priechody:

 • Rajka – Čuňovo 
 • Komárno – Komáromtrenia 
 • Esztergom – Štúrovo
 • Parassapuszta – Šahy
 • Kráľ – Banréve
 • Tornyosnémeti – Milhosť

Pre tranzit nákladnej dopravy  nad 7, 5 t je možné použiť nasledovné hraničné priechody:

 • Rajka – Čuňovo 
 • Parassapuszta – Šahy
 • Tornyosnémeti – Milhosť

Čo je v súvislosti s opatreniami v Maďarsku umožnené občanom SR?


Pokiaľ občania SR prichádzajú z inej krajiny osobnou prepravou za účelom prechodu bude im to povolené. Je to napríklad návrat zo zahraničnej dovolenky(Chorvátsko) za týchto podmienok:

 • pri vstupe na maďarské územie sa pri podrobení vyšetrenia nepreukáže podozrenie na COVID-19
 • preukážu cieľovú krajinu a účel cesty
 • vstup do susednej krajiny s Maďarskou republikou je zabezpečený (SR)
 • osoba, ktorá vstúpi na Maďarské územie využije len stanovenú trasu a zastaví sa len na vopred stanovených miestach. Územie opustí do 24 hodín od vstupu naň. Státie na území Maďarska je povolené len z nevyhnutných zdravotných a technických dôvodov.

Aké sú opatrenia v leteckej preprave?


Na medzinárodnom letisku v Budapešti nie sú umožnené odlety občanov zahraničných štátov. Prílety sú občanom Slovenskej republiky umožnené za podmienky, že územie Maďarska opustia do 24 hodín. Nadnárodné letecké spoločnosti môžu boarding zahraničných turistov odmietnuť. Platí to pri letoch a medzipristátiach smerujúcich do Budapešti. Preverte si preto vopred tieto skutočnosti u prevádzkovateľov leteckých spoločností. 

.

Žiadosť o výnimku na vstup do Maďarska 


Cudzí štátny občan nemôže vstúpiť na maďarské územie. Na územie môže vstúpiť iba v prípade výnimiek stanovených v zákone a nariadeniach vlády.

Výnimka bude udelená príslušným miestnym policajným orgánom ak žiadateľ preukáže cieľ cesty ako:

 1. súvisiaci s konaním maďarského súdu alebo správneho konania
 2. obchodná činnosť alebo výkon práce, ktorej odôvodnenie je potvrdené pozývacím listom ústredného vládneho riadiaceho orgánu
 3. využitie zdravotníckej starostlivosti, ktoré však musí byť dokladované výmenným lístkom
 4. plnenie si študijných povinností na základe potvrdenia vzdelávacej inštitúcie
 5. osobná doprava súvisiaca s výkonom práce v dopravnej činnosti, za cieľom dostať sa k bodu výkonu práce alebo návrat domov
 6. účasť na rodinných podujatiach a to najmä svadbách a pohreboch
 7. starostlivosť o rodinného príslušníka 
 8. účasť na medzinárodných kultúrnych a športových podujatiach 
 9. iný legitímny dôvod, ktorý môže byť uznaný

Ako a kam podať výnimku maďarských opatrení?


Záujemca o výnimku musí podať žiadosť elektronicky v maďarskom alebo anglickom jazyku. Komplexnú dokumentáciu nájdete na oficiálnom webe maďarskej polície TU.

Na záver

Dúfame, že pokiaľ aj vy často podnikáte služobné cesty do Maďarska, využijete informácie z nášho článku. Pokiaľ by ste si ale nevedeli rady alebo mali akékoľvek otázky ohľadom podnikania a vycestovania do Maďarska za momentálnej situácie, neváhajte nás kontaktovať. Sme tu pre vás.