Vyberte stranu

Chystáte sa expandovať do zahraničia ale neviete ako na to? Na čo si dať pozor? Aké sú postupné kroky založenia zahraničnej spoločnosti? Čo môže vášmu podnikaniu priniesť firma v zahraničí?  Aké sú hlavné dôvody vstupu na zahraničné podnikateľské trhy? V čom môže byť podnikanie v zahraničí prospešné práve pre váš biznis? Aké sú legislatívne aspekty expanzie? Na všetky tieto otázky sa pokúsime odpovedať v nasledujúcom článku. 

Podnikanie v zahraničí. Najčastejšie dôvody expanzie.

Dôvody na expanziu môžu byť rôzne. Od veľkosti miestneho trhu až po daňovú optimalizáciu. Poďme si vymenovať tie hlavné. 

Veľkosť trhu

Prvým dôvodom, prečo presunúť podnikanie za hranice Slovenska je jednoducho obmedzená veľkosť miestneho trhu.Pre niektoré produkty a služby je konkurencia priveľká s čím priamo úmerne klesá aj šanca preraziť. V praxi to znamená, že pokiaľ je podnikateľovi na domácom trhu už pritesno, je možné,  že v zahraničí objaví väčší potenciál pre rast a rozvoj svojej značky. 

Daňová optimalizácia

Aby ste obstáli vo veľkom konkurenčnom boji, je logické, že chcete minimalizovať svoje náklady. Niektoré krajiny sa snažia prilákať investorov práve výhodnými daňovými sadzbami. Označujeme ich aj za takzvané daňové raje. Pri výbere vhodnej krajiny môže byť pre váš typ podnikania daňové zaťaženie oveľa výhodnejšie ako vám ponúka miestny trh. Daňová optimalizácia je teda minimalizácia daňových nákladov na prevádzku podnikania. Pozor, každá krajina má svoje špecifiká. Pokiaľ nie ste príliš zorientovaní v danej problematike, odporúčame vám pri výbere vhodnej krajiny obrátiť sa na profesionálov. Pre naplánovanie dlhodobo úspešnej daňovej optimalizácie je potrebná hĺbková analýza vychádzajúca z vašich vnútrofiremných potrieb. 

Prístup k tovarom a službám a úspora nákladov

Pri expanzii do niektorých krajín je možná úspora za ceny surovín, služieb a materiálov. Takisto to môže byť napríklad s pracovnou silou a prevádzkovými nákladmi na chod kancelárie a firmy ako takej. 

Podnikanie v Zahraničí. Ako začať?

Expanzia do zahraničia môže priniesť vašej firme nespočetné množstvo benefitov. Vstupom do Európskej únie sa inkorporácia na zahraničné trhy stala pre slovenského podnikateľa oveľa hmatateľnejším cieľom. 

Prináša so sebou však niekoľko výziev: 

  1. znalosť pomerov na lokálnom trh 
  2. prekonanie byrokracie,
  3. budovanie nových obchodných vzťahov.
  4. znalosť správania sa vašej cieľovej skupiny na zahraničnom trhu
  5. prekonanie jazykových a kultúrnych bariér

Ak sa rozhodnete expandovať, máte niekoľko možností. Tou prvou je, že si naštudujete všetky legislatívne a administratívne normy pre expanziu do danej krajiny a rozhodne sa expandovať na vlastnú päsť. Je to ale tá náročnejšia cesta, ktorá so sebou prináša určité riziká. A to hlavne v prípade, že so zakladaním spoločností nemáte predchádzajúce skúsenosti. Druhou možnosťou je vybrať si vhodného partnera na expanziu.

Výber vhodného partnera na expanziu

Ste rozhodnutí pre podnikanie v zahraničí, ale na expanziu si netrúfate sami? Odporúčame vám výber vhodného partnera na expanziu.

Nutné je preveriť si referencie na danú spoločnosť, predídete tak komplikáciám, ktoré by mohli výrazne predĺžiť založenie vašej novej zahraničnej firmy. 

Overte si ponuku služieb, ktoré daná spoločnosť ponúka, koľko založených spoločností má na svojom konte a overte si, aké má meno v podnikateľskej komunite.  Myslite na to, že zahraničná spoločnosť bude s veľkou pravdepodobnosťou potrebovať registráciu DPH, virtuálne sídlo, otvorenie bankového účtu či správu účtovníctva v danej krajine. Pokiaľ daná spoločnosť uvedené služby neponúka, nevie vám zabezpečiť komplexný balík služieb a vy si časť expanzie budete musieť riešiť vlastnou cestou. Všímajte si aj, ako s vami váš potencionálny partner na expanziu komunikuje. Počas procesu bude mať totiž veľa otázok a práve promptná komunikácia a dôvera medzi vami a spoločnosťou, ktorá vám bude zabezpečovať zriadenie zahraničnej firmy je veľmi dôležitá.

S nami podnikáte po celom svete. To znamená, že sme tu pre vás v akýchkoľvek otázkach ohľadne expanzie. Zvažujete podnikanie v zahraničí? Neváhajte nás preto kontaktovať a dohodnúť si prípadnú konzultáciu osobne, telefonicky či online.