Vyberte stranu

Proces inkorporácie do Slovinsku je jedným z najjednoduchších v Európe, a to vďaka jednotnému kontaktnému miestu (e-VEM) .  Je možné tu zaregistrovať všetky potrebné dokumenty, aby sa mohli zaznamenať u všetkých orgánov (v obchodnom registri, v daňovom úrade, v zdravotníckom ústave a štatistickom úrade Slovinska). Založenie s.r.o v Slovinsku vašej firme prinesie mnohé benefity. V nasledujúcom článku vám prinášame súhrn informácii ako si založiť slovinskú spoločnosť a pár faktov o slovinskom podnikateľskom prostredí.

Niekoľko všeobecných informácií:

Zalozenie sro v Slovinsku

Počet obyvateľov: 2 milióny

Hlavné mesto: Ľubľana

Jazyk: slovinský, taliansky, maďarský

Mena: Euro (EUR)

Podnikanie v Slovinsku v skratke.  Áno, či nie?

Krajina je členom Európskej únie, schengenského priestoru a menovej únie.
Poskytuje súbor konkurenčných výhod týkajúcich sa zahraničných investícií. Hlavné  investičné oblastí krajiny sú automobilový priemysel, elektrotechnický priemysel, farmaceutický priemysel a chemický priemysel. Príslušné obchodné príležitosti poskytuje aj finančný sektor a sektor služieb. Hospodárstvo zaznamenáva silný rast poháňaný vývozom a väčšina sektorov je otvorená zahraničným investíciám. 
Slovinsko je  jedným z hlavných uzlov námornej prepravy a tovar prichádzajúci do prístavu Koper cez Suez z ázijskej strany sa do Európy dostáva približne o sedem dní rýchlejšie ako cez severo európske prístavy.
Krajina nemá daň z nákupu nehnuteľností. Jedným z najväčších benefitov miestneho investičného prostredia je kvalifikovaná pracovná sila. Priemerná mesačná mzda je 1000 Eur.
Štandardná DPH v krajine dosahuje výšku 22% a redukovaná 9.50%.
Daň z príjmu právnických osôb je 19%. Daň z kapitálových výnosov uvalená na progresívny systém sa pohybuje sa medzi 0% až 25%.

Niekoľko podnikateľských faktov o Slovinsku

 • Skóre ekonomickej slobody Slovinska je 67,8, čo znamená, že jeho ekonomika je 52. najvyššou v indexe 2020
 • Slovinsko vstúpilo do Európskej únie a NATO v roku 2004 a euro prijalo v roku 2007
 • Podľa štúdie, Inštitútu pre strategické riešenia je Slovinsko najlepšou destináciou pre zahraničné investície v strednej Európe
 • Železničná doprava v Slovinsku má viac ako 1 200 km železničnej siete
 • Disponuje jedným z hlavných nákladných prístavov v strednej Európe – Koper
 • 22% populácie vysokoškolské vzdelanie
 • 70 % percent populácie je schopných komunikovať v dvoch jazykoch
Graf: Trhová bilancia v Slovinsku

Založenie spoločnosti  v Slovinsku

Pokiaľ sa rozhodnete expandovať na slovinský trh, v prvom rade si premyslite, aký typ slovinskej spoločnosti otvoríte. Tak, ako aj v mnohých iných európskych krajinách aj v Slovinsku je možnosť založiť niekoľko typov spoločností. 

 • spoločnosti s ručením obmedzeným (D.O.O), 
 • všeobecné obchodné spoločnosti (D.N.O), 
 • komanditné spoločnosti (K.D) 
 • komanditné spoločnosti (K.D.D)

Slovinská s.r.o.

Najviac frekventovanou formou založenia spoločnosti v Slovinsku je  spoločnosť s ručením obmedzeným (d.o.o.) Tej sa primárne venujeme v našom článku.
Dobre si zvážte, či slovinskú spoločnosť založíte sami, alebo sa rozhodnete pre odborníkov v danej oblasti.  Ak ste sa rozhodli, založiť firmu v Slovinsku sami, venujte čas príprave a naštudovaníu informácií o administratívnom procese. Pred založením slovinskej firmy musíte získať slovinské daňové číslo a osvedčenie o registri trestov mimo Slovinska. Slovinskú spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť maximálne 50 fyzických osôb alebo právnických osôb. Pri zakladaní Slovinskej s.r.o. (d.o.o) venujte pozornosť aj výberu vhodného mena a príprave dokumentácie.  Názov spoločnosti by mal obsahovať aj hlavnú časť jej činnosti. 

Otvorenie bankového účtu v Slovinsku

Minimálne základné imanie je 7 500 EUR. Základné imanie môže byť vyplatené v hotovosti alebo vkladom na bankový účet. Pri otváraní bankového účtu v Slovinsku nezabudnite so sebou priniesť všetku potrebnú dokumentáciu a pre prípad, že nehovoríte slovinsky, skontrolujte, či pobočka, ktorú navštívite, má prekladateľa. Mnohé z väčších bánk v hlavných mestách Slovinska však majú anglicky hovoriaci personál.  Najväčšou bankou v krajine je Nová Ľubľanská banka. Abanka je celkovo treťou najväčšou bankou v Slovinsku. NOVA KBM je jedna z najtradičnejších bankových inštitúcií v Slovinsku, ponúka tradičné služby s moderným komfortom. SKB Banka získala cenu „Banka roka“, čo jej pridáva na atraktivite. 


Virtuálne sídlo v Slovinsku


Ešte pred registráciou spoločnosti je nutné rozhodnúť sa o registračnej adrese. Ak v krajine nevlastníte nehnuteľnosť vhodnú pre vašu podnikateľskú činnosť, budete potrebovať osvedčenie vlastníka nehnuteľnosti. V tomto prípade prichádza do úvahy prenájom kancelárskych priestorov, alebo využitie služby virtuálneho sídla Na optimalizáciu nákladov spojených s prevádzkou kancelárie na začiatku expanzie na akýkoľvek zahraničný trh jednoznačne odporúčame virtuálnu kanceláriu. Získate nielen registračnú adresu, ale aj balík služieb virtuálneho sídla. Základným štandardom je preposielanie a skenovanie prijatej pošty a označenie poštovej schránky. Medzi ďalšie možnosti patrí napríklad preberanie telefonických hovorov vašich klientov a prenájom konferenčných miestností. Služby aj prevádzkovateľa si však overte prostredníctvom referencií. Predídete tak zbytočným komplikáciám. Ak vaša firma pôsobí v oblasti, ktorá si vyžaduje kancelárske priestory na vysokej úrovni v dobrej lokalite, pouvažujte nad tzv. luxusným virtuálnym sídlom. Luxusné sídla sú virtuálne kancelárie ponúkané na prestížnych adresách primárne v centrách hlavných miest s dobrou občianskou vybavenosťou. 

Spoločnosť s ručením obmedzeným je tiež možné zaregistrovať prostredníctvom štátneho obchodného portálu s názvom e-VEM. Prostredníctvom portálu e-VEM môžu spoločnosti alebo podnikatelia vykonávať elektronické služby, ktoré sú spojené so založením spoločnosti. Zahraničná fyzická osoba si môže v Slovinskej republike zaregistrovať s.r.o aj online ak má digitálne osvedčenie certifikačnej autority Slovinskej republiky.

Celý proces založenia s.r.o. (d.o.o.) v Slovinsku by nemal trvať viac ako 7 pracovných dní. 

Ak neviete kde začať, alebo si na založenie spoločnosti netrúfate sami, kontaktujte nás. 

S radosťou za vás preberieme celú byrokraciu.

 • prevedieme vás celým procesom založenia spoločnosti
 • vybavíme všetky potrebné dokumenty
 • zriadime sídlo spoločnosti s preposielaním korešpondencie
 • pomôžeme s otvorením bankového účtu
 • zabezpečíme správu účtovníctva