Vyberte stranu

Pokiaľ sa vám podarilo na domácom trhu vybudovať silnú značku a premýšľate nad expanziou mimo Európskej únie, máme pre vás ďalší tip. V nasledujúcom článku nájdete stručné informácie o tom, ako založiť firmu v Arménsku. Aké benefity vášmu biznisu biznisu založenie s.r.o v Arménsku a čo môžete očakávať od arménskeho podnikateľského prostredia sa dočítate nižšie. 

 

 

Niekoľko všeobecných informácií:

založenie firmy v armensku

Počet obyvateľov: 2,92 miliónov

Hlavné mesto: Jerevan

Jazyk: arménčina

Mena: Arménsky dram (AMD)

Menový kurz: 1€ = 536,116 (AMD)

 

Podnikanie v Arménsku v skratke.  Áno, či nie?

 

Arménsko vyhlásilo investičnú politiku „otvorených dverí“, ktorá je zakotvená v zákone „o zahraničných investíciách“ a v investičnej politike Arménska. Arménska republika má jeden z najviac otvorených investičných režimov medzi krajinami s rýchlo sa rozvíjajúcim trhom. Podpora vlády pre priame zahraničné investície je práve kľúčovým faktorom, ktorý robí Arménsko atraktívnym tak pre zahraničných investorov, ktorí chcú otvoriť novú spoločnosť, ako aj pre zahraničné spoločnosti, ktoré chcú expandovať na trhu. Je pomerne malou, ale strategicky dôležitou krajinou, ktorá sa nachádza na križovatke Európy a Ázie.

Hlavné mesto Jerevan podporuje  rastúcu a stále viac prepojenú startupovú komunitu. Okolo tejto komunity sa rýchlo zriaďuje podporná sieť, ktorá má pomôcť podnikateľom profitovať.

Rozsiahla sieť zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia so 41 krajinami, ako aj dohôd o voľnom obchode otvára veľký trhový priestor naklonený spolupráci. Základná sadzba DPH v Arménsku je 20 %. Niektoré tovary a služby sú oslobodené od DPH (základné výrobky, vzdelávacie služby, vzdelávacie materiály). Konzultačné, reklamné a inžinierske služby sú poskytované nerezidentom tiež s nulovou hodnotou, ak je táto spoločnosť mimo Arménska. Za určitých podmienok Arménsko poskytuje oslobodenie od daní z príjmu, zisku a majetku, ako aj oslobodenie od DPH pre malé a stredné podniky. Spoločnosti pôsobiace v slobodných hospodárskych zónach sú úplne oslobodené od dane z príjmu, dane z majetku, dane z pridanej hodnoty ako aj DPH za služby poskytované organizátorovi a prevádzkovateľovi. Pri určovaní zdaniteľného príjmu daňovníka, ktorý je prevádzkovateľom slobodnej hospodárskej zóny na celý rok, sa celkový príjem zníži o sumu príjmu prijatého z činností vykonávaných v slobodnej hospodárskej zóne. Neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa zahraničných investícií a vlastníctva, výmeny cudzej meny alebo repatriácie ziskov. 

Náklady na pracovnú silu sú nízke.  Miestna pracovná sila je pomerne lacná a predstavuje pre Arménsko jasnú konkurenčnú výhodu. Priemerná mesačná mzda v Jerevane sa pohybuje približne okolo 275 eur.  

 

Niekoľko podnikateľských faktov o Arménsku

 

 • Arménsky tovar má priamy prístup na trhy Kazachstanu, Kirgizska, Bieloruska a Ruska vďaka členstvu Arménska v euroázijskej hospodárskej únii (EAEU) od roku 2015.
 • V súčasnosti pochádza 30 percent arménskej energie z obnoviteľných zdrojov – prevažne z vodnej energie.
 • High-tech priemysel je jedným z najrýchlejšie rastúcich priemyslov v Arménsku.
 • V roku 2019 sa trh v práce v Arménsku zlepšil, miera nezamestnanosti však zostáva mimoriadne vysoká na 18%.
 • Šach je povinným predmetom na arménskych školách
 • V roku 2018 dosiahol vývoz arménskeho tovaru do EÚ 683 miliónov USD a dovoz arménskeho tovaru z EÚ sa odhadoval na 1,1 miliardy USD. (Zdroj: Comtrade OSN ) 
 • Podľa výročnej správy Rozvojového programu OSN o indexe rozvoja ľudského potenciálu je Arménsko zaradené medzi krajiny s „vysokou úrovňou“ potenciálu ľudského rozvoja.
 • Arménsko je členom nasledujúcich významných medzinárodných organizácií: MMF, Svetová banka / IDA, IFC, WTO, OBSE, Rada Európy, UN / UNCTAD / UNESCO, MIGA, ILO, WHO, WIPO, INTERPOL, Európska banka pre obnovu a rozvoj. (EBRD), Ázijská rozvojová banka (ADB), MAAE, Svetová organizácia cestovného ruchu, Svetová colná organizácia, Medzinárodná telekomunikačná únia a Organizácia čiernomorskej hospodárskej spolupráce (BSEC). Arménsko sa tiež stalo 144. členom WTO.

 

Graf: Spotrebiteľské ceny Arménsko

 

Založenie spoločnosti  v Arménsku

 

Založenie arménskej firmy je pomerne rýchlym procesom.  Pri otváraní spoločnosti v Arménsku je jedným z prvých krokov pochopenie miestnych predpisov a investičného prostredia a následný výber vhodného typu spoločnosti. Zoznam uvedený nižšie obsahuje typy podnikateľských subjektov dostupných pre domácich a zahraničných investorov:

 • spoločnosť s ručením obmedzeným: založená jedným alebo viacerými akcionármi
 •  akciová spoločnosť: s podobnými zásadami zodpovednosti ako spoločnosť s ručením obmedzeným je táto obchodná forma vhodná pre väčšie spoločnosti podnikajúce v krajine.
 • partnerstvo: zahŕňa partnerstvo s ručením obmedzeným aj úplné alebo všeobecné partnerstvo; rozdiely spočívajú v zodpovednosti partnerov.
 • pobočka: ide o rozšírenie zahraničnej spoločnosti do zahraničia, ktorá môže vykonávať rovnaké obchodné činnosti v Arménsku.
 • živnostník: je to fyzická osoba, ktorá sa zaoberá poskytovaním určitých druhov služieb v plnom rozsahu zodpovedným za obchodné činnosti.

 

Arménska s.r.o

Najpoužívanejšou formou spoločnosti je  spoločnosť s ručením obmedzeným (L.L.C). V nasledujúcom texte vám prinášame stručný postup, ako si zriadiť arménsku spoločnosť.V prvom kroku registračného procesu budete musieť definovať názov spoločnosti. Arménske právne predpisy stanovujú kontrolu názvu pri registrácii. Výberu vhodného obchodného mena by ste mali venovať dostatok času, aby ste predišli zhode už registrovanými firmami.
Pred registráciou arménskej spoločnosti s ručením obmedzeným sa od klienta žiada poskytnutie troch verzií názvu budúceho subjektu.  Spoločnosť môžete zaregistrovať so skráteným menom alebo v cudzom jazyku. V budúcnosti je možné takýto názov zmeniť. Zákony o zahraničných investíciách v Arménsku umožňujú úplné zahraničné vlastníctvo a riaditeľ spoločnosti nemusí byť arménskym občanom.

 

Registračná adresa v Arménsku

 

Na začatie podnikania nie je stanovené žiadne základné imanie.
Pri registrácii arménskej spoločnosti s ručením obmedzeným budete musieť uviesť registračné sídlo. Je ním adresa sídla spoločnosti. Pokiaľ nedisponujete nehnuteľnosťou vhodnou na využitie vo vašom podnikaní, poprípade nemáte zabezpečený prenájom kancelárskych priestorov v Arménsku, jednoznačne vám odporúčame využiť službu virtuálnej kancelárie.
Získate tak registračné sídlo, ale aj balík služieb ponúkaných poskytovateľom virtuálneho sídla. Poskytovateľa týchto služieb si dopredu preverte a premyslite si, ktoré so služieb sú pre vás vhodné. Minimálnym štandardom je skenovanie a odosielanie prijatej pošty. Najprestížnejšie adresy virtuálnych sídiel nájdete v hlavnom meste Jerevan. 

 

Otvorenie bankového účtu v Arménsku

 

Čo sa týka otvorenia bankového účtu, v Arménsku existujú miestne aj medzinárodné banky. Tie medzinárodné sú vo vlastníctve Arménskych investorov. 28% ACBA-Credit Agricole Bank je vo vlastníctve francúzskej Credit Agricole Banking Group, ruská Gazprombank vlastní Areximbank, 100% akcií Anelik Bank patrí libanonskej úverovej banke, akcie Byblos Bank sú rozdelené medzi EBRD, OFID a libanonskú banku Byblos, zatiaľ čo Mellat Bank patrí do iránskej banky s rovnakým názvom, ProCredit Bank do Nemecka a VTB do Ruska. Arménsky bankový systém funguje v súlade so základnými normami Basel II. K dispozícii je bezplatná prevádzka účtov v cudzej mene. Neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa prevodov finančných prostriedkov.

Ak neviete kde začať, alebo si na založenie spoločnosti netrúfate sami, kontaktujte nás. 

S radosťou za vás preberieme celú byrokraciu.

 • prevedieme vás celým procesom založenia spoločnosti
 • vybavíme všetky potrebné dokumenty
 • zriadime sídlo spoločnosti s preposielaním korešpondencie
 • pomôžeme s otvorením bankového účtu
 • zabezpečíme správu účtovníctva