Vyberte stranu

Rok 2021 bude pre všetkých rok neustáleho hľadania nových riešení. Pandemická situácia je nový normál a my sa snažíme nájsť spôsob, ako podnikať ďalej. V biznise môžeme hovoriť o novom móde, do ktorého sme zaradili – „Podnikanie 2021“. Podnikanie v 2021 bude o prechode do nového normálu plného zmien, o sledovaní nových opatrení a o hľadaní riešení pre naše podnikateľské ciele. Všetko, čo sme pred 2020 poznali, jednoducho neplatí. Čaká nás rok trvalej zmeny nákupného správania, transformácia globalizácie, nárast produktivity a bio revolúcia. Aké rozhodnutia pri podnikaní v roku 2021 uprednostniť?

Problémy Podnikania 2021

Pandémia ohrozila globálne podnikanie poklesom medzinárodných transferov – od obchodu, cez investície, až po cestovanie. Dobrá správa je, že červené čísla zisku z globalizácie nemusia znamenať zásadný kolaps medzinárodnej integrácie trhu. Prieskum McKinsey z decembra 2020 medzi riadiacimi funkciami v globálnych spoločnostiach ukazuje, že v krátkodobom horizonte rastie pozitivizmus a je na najvyššom bode od začiatku pandémie COVID-19. Podľa názoru až 61 %  opýtaných, podmienky na globálnu ekonomiku budú už o pol roka lepšie. Medzi hrozbami podnikania sú aj narušenie finančných trhov, geopolitická nestabilita, strata talentov, narušenie dodávateľskej siete, zmeny v obchode.

Podnikanie 2021 a rizikove oblasti

Obr. Parciálne výsledky prieskumu. Kompletné výsledky nájdete v článku ,,Economic Conditions Snapshot, December 2020: McKinsey Global Survey results

Trendy podnikania v 2021 sú optimistické

Lídri zápasia s rozhodnutiami, kde predávať a ako upraviť dodávateľské reťazce. Aká je budúcnosť globalizácie? Pandémia ožila globalizačné a anti-globalizačné hnutia a tieto tlaky zostanú pevnou súčasťou podnikateľského prostredia. Vzorce prúdenia tovaru a služieb je ťažké predpokladať, ale môžeme uvažovať ako lídri. Ako využiť päť kľúčových faktorov globalizácie?

Model globálneho rastu podnikania v 2021

Medzinárodné toky majú tendenciu dramaticky kolísať v makroekonomických cykloch. Niekde v dobrých časoch budú rásť rýchlejšie ako HDP a inde v zlých časoch sa budú rýchlejšie zmenšovať. Ekonomický rast je reálnejší v krajinách, kde je pandemická situácia pod kontrolou. Index pandemickej zraniteľnosti (PVI) je pre krajinu najvyšší vtedy, keď má najviac aktívnych prípadov ochodenia COVID-19. Sledovať aktuálne čísla nákazy COVID-19 z celého sveta môžete na linku tu. Čím je nižšie PVI hodnotenie, tým je vyššia zraniteľnosť. Krajiny s vysokým počtom prípadov ako Rusko, Nemecko a Taliansko sú zraniteľnejšie ako ostatné krajiny v Európe.

PVI index Európskych krajín

Obr. Index rizika a zraniteľnosti COVID-19 v Európe. Červené stĺpce označujú poradie a modré stĺpce označujú skóre indexu zraniteľnosti. Viac v článku siencedirect.com

Dokonca, pri podnikaní je dôležitý fakt, že krajiny s vyšším skóre v Indexe globálneho prepojenia DHL skôr zaznamenajú rýchlejší ekonomický rast.

Vedúci globálni podnikatelia môžu prispieť aj k zdraviu, ekonomickému rastu a medzinárodnej spolupráci:

  • Spoločnosti z rôznych priemyselných odvetví sa už zapojili do výroby potrebného zdravotníckeho materiálu.
  • Korporácie môžu ovplyvniť ekonomický dopad pandémie aj podľa príkladu Unilever. Ten začal rýchlejšie platiť dodávateľom. Zamestnancom, zákazníkom a dodávateľom poskytoval podporu.
  • Spoločnosti môžu podporiť otvorený trh na princípe spoločnosti 3M, ktorá odolala navrhovanému blokovaniu vývozu masiek z USA do Kanady a Latinskej Ameriky.

Politika dodávateľského reťazca podnikania v 2021

Kľúčovou otázkou globalizácie je nadbytočnosť v porovnaní s reshoringom. Pandemické opatrenia výrazne skomplikovali distribúciu tovarov, a preto mnohé spoločnosti otvárajú otázku návratu výroby do pôvodnej krajiny alebo regiónu. Okrem iného, podporia aj domácu sebestačnosť, čím sa vytvárajú nové obchodné príležitosti pre jednotlivé štáty. Ekonomická teória je na strane medzinárodnej diverzifikácie s nadnárodnými zásobami, ale politická moc má nástroje na motiváciu spoločností, aby sa obrátili k reshoringu, lokálnej výrobe tovaru. Srbsko patrí medzi zaujímavé LCC krajiny. Jej hrubý domáci produkt rastie. Aktuálne je na 7,40 %[1] . O tom, ako založiť firmu v Srbsku sme sa venovali v samostatnom článku. Prečítate si ho tu.

Podnikanie v Singapure len s lokálnymi zamestnancami

Singapur chce proti hospodárskemu poklesu bojovať dvomi spôsobmi:

  1. prilákať do krajiny vysoké investície,
  2. poskytnúť miestnym zamestnancom viac pracovných príležitostí.

Singapur plánuje znížiť nezamestnanosť a poskytnúť domácej pracovnej sile vyššiu úroveň odbornosti. Proces spočíva vo zvyšovaní nákladov na pracovnú silu pre odvetvia, kde miestne obyvateľstvo nie je dostatočne zručné. Umožňuje si tak vstup do nových segmentov, ktoré sa vyvíjajú v globálnej ekonomike.

Citlivá spolupráca medzi superveľmocami

Nestabilné medzinárodné obchodné prostredie COVID-19 skomplikoval ešte viac. Pandémia priniesla zvýšenú kontrolu a rozšírila moc štátu. Primárnym rozhodovacím faktom preto bude otázka spolupráce medzi dvomi konkrétnymi krajinami. Od vzájomných vzťahov jednotlivých domovských krajín bude závisieť to, kde získať kapitál, ktoré trhy uprednostniť a kde budovať zásobovacie základne. V Európskej únii sa väčšina medzinárodných tokov sústreďuje v rámci regiónov a obchod na krátke vzdialenosti za posledných pár rokov rýchlejšie narástol ako obchod na diaľku. Regionalizovaný svet je veľmi pravdepodobná možnosť.

Technologická transformácia v podnikaní 2021

COVID 19 podporili videokonferencie pre homeoffice, robotiku a elektronický obchod. Pred pandémiou lídri vyvíjali technológie na to, aby výroba bola nahradená robotmi a znížia sa globálne toky. Príležitosť má export. Cezhraničný elektronický obchod rozširuje jeho možnosti, a to hlavne pre menšie spoločnosti. Rýchla (a úspešná) transformácia práce na diaľku môže firmy podnietiť k offshoringu aj ďalším službám. Podnikanie v roku 2021 môžete rozšíriť aj o zamestnancov zo zahraničia. Ako vám môže pomôcť zahraničné HR si prečítajte v našom článku.

Verejná mienka

Ľudia obviňujú cestovanie pre šírenie COVID-19. Verejná mienka negatívne vníma medzinárodné cestovanie a ekonomika je pod tlakom podporiť ochranu obchodu. Hlavné nebezpečie je v nacionalistických politikoch, ktorí poukazujú na pandémiu ako zlyhanie medzinárodnej spolupráce. Zameranie sa na fakty, zvýšenie citlivosti na nerovnosť a zdôraznenie skutočných ekonomických prínosov podporia zdravšiu diskusiu o globalizácii.

Zdravý podnik cez hranice

Rozhodnutie, ako rozšíriť alebo distribuovať svoje podnikanie za hranice je dôležitým krokom. Nemusíte poznať všetky príležitosti, ktoré sa vám globálne alebo regionálne vyskytujú. Odborníci z Freya Corporation poznajú pomery v krajinách a na bezplatnej konzultácii vám budú vedieť poradiť, v ktorej krajine sú vhodné legislatívne a byrokratické podmienky, aby ste svojím rozhodnutím hneď pri vstupe do krajiny len získali. Pozrite si, aké služby ponúkame a inšpirujte sa.

[1] Trending Economics, 15.1.2021