Vyberte stranu

Podnikanie v Srbsku v súčasnosti využíva primárne USA. Medzi Srbskom a Slovenskom však existuje niekoľko bilaterálnych dohôd. Navyše, tieto dve krajiny sú historicky veľmi späté. Asi netreba pripomínať, že v určitých častiach Srbska sa dohovoríte aj po slovensky. Žije tam početná slovenská menšina. Slováci v Srbsku sú silným medzníkom medzi Srbskom, Slovenskom a EÚ. Nielen ekonomicky, ale aj kultúrne. Srbsko prežívalo svoje pády a vzostupy. V roku 2019 sa však začalo Srbsku ekonomicky mimoriadne dariť. Nezamestnanosť bola na najnižšej úrovni za posledné desaťročie a ekonomika zaznamenala rast reálneho HDP na úrovni 4,2%. COVID-19 ovplyvnil aj túto krajinu a  momentálne čelí výzve, ako prekonať pandémiu a krízu. Stále však zostáva zaujímavé najmä pre podnikateľov zo zahraničia. Pre podnikanie v Srbsku sa začína zaujímavá etapa.

Podnikanie v Srbsku ovlpyvnila aj pandémia

Druhá vlna opatrení nepoložila na kolená iba malé a stredné podniky, ale dokonca aj veľké korporácie. Tento fakt priviedol Európsku komisiu k zníženiu prognózy ekonomického rastu pre eurozónu na rok 2021 zo 6,1% na 4,2%.[1]

Ani Srbsko nebolo výnimkou a zaradilo sa medzi krajiny postihnuté koronavírusom. Napriek tomu, že začiatkom septembra 2020 srbská vláda vyhlásila situáciu ako stabilnú, na konci mesiaca sa situácia náhle zhoršila. V Srbsku klesli primárne činnosti v oblasti hospodárstva. Podobne ako na Slovensku, najviac zasiahnuté odvetvia boli cestovný ruch, doprava a výroba[2]

 • za rok 2020 sa odhaduje pokles ekonomiky o 1,1%
 • príjmy z dopravy poklesnú približne o 33,4%
 • HORECA odhadom klesne o 26,8% a záujem o ubytovacie služby sa zmenšil o 37,5 %
 • vývoz klesol o 3,5 %
 • dovoz klesol o 3,0 %[3]

Ako podporí Srbsko svojich podnikateľov? Samostatným programom v hodnote 4 250 000 mil. eur, ktorý podporí projekty zamerané na rozvoj firiem v hospodárstve. Ministerstvo hospodárstva vyhlasuje cez verejnú súťaž program na podporu malých podnikateľov.

Podnikanie v Srbsku ovplyvňuje COVID-19

Graf: Vývoj nárastu počtu prípadov COVID-19 od februára 2020 až po november 2020. Počet prípadov v septembri 2020 prudko narástol.

Podnikateľské prostredie v Srbsku

V posledných rokoch sa Srbsko stáva z podnikateľského hľadiska mimoriadne atraktívnou krajinou, a to hneď z viacerých dôvodov. Prvým je jeho strategická poloha. Mimoriadne pozitívne faktory sú mzdové náklady na kvalitnú pracovnú silu. Priemerná mesačná mzda v Srbsku dosahuje okolo 350 eur. Navyše Srbsko podporuje zahraničných investorov. Dôvodom je aj vysoká nezamestnanosť, ktorá motivuje zahraničné firmy k vstupu na trh a zároveň vytvára nové pracovné miesta.

 • srbská vláda sa zaviazala poskytnúť investorom 2 000 až 10 000 eur za vytvorenie nových pracovných miest v oblastiach výskumu a vývoja
 • krajina uzatvára s okolitými krajinami zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
 • niektoré dovozy nepodliehajú clu
 • fixné poplatky pre spoločnosti sú nízke[4]

Srbsko je rozhodne zaujímavé aj z pohľadu 15% dane z príjmu a 20% DPH. Okrem toho, cena za plyn, elektrickú energiu, poštové služby a telefonovanie sú tu najnižšie spomedzi 37 európskych krajín.

Podnikanie v Srbsku cez podporu zahraničných investícií 

Srbsko získalo od 2007 roku viac ako 31 miliárd eur priamych zahraničných investícií. Výsledkom záujmu zahraničných spoločností sú ekonomické reformy a krajina sa tak dostala do najdôležitejších podnikateľských destinácií strednej a východnej Európy. Na území Srbska úspešne podnikajú spoločnosti, ako  Bosch, Michelin, Siemens, ZF, Panasonic, NCR, Microsoft, Gorenje, Brose, Continental, Magna, Cooper Tires, Johnson Controls, Johnson Electric, Leoni, Fiat Chrysler Automobiles, Yazaki, Eaton, Stada, Swarovski, Calzedonia,  Mei Ta,  Schneider Electric, Geox, Tarkett, Ling Long, Adient, Minth, Toyo Tires,  MTUBarry Callebaut, a mnohé ďalšie.

Podľa výsledkov IBM Global Location Trends 2020 je Srbsko lídrom v počte otvorených pracovných miest v porovnaní s počtom obyvateľov, a to na základe priamych zahraničných investícií. Predpokladá sa, že Srbsko sa v ďalšej vlne zaradí do obľúbených lokácií pre spoločnosti v Európe.

Štátna pomoc pre podnikanie v Srbsku

Spoločnosti, ktoré sa v Srbsku rozhodnú investovať, môžu získať nasledovnú štátnu pomoc:

 • finančnú podporu,
 • úľavy na daniach a odvodoch, prípadne úplne odpustenie odvodov,
 • znížené clo,
 • systém záväzného sociálneho poistenia,
 • možnosť prenájmu nehnuteľnosti a pôdy vo verejnom majetku.[5]

Voľné zóny v Srbsku oslobodené od daní, cla a odvodov

Voľné zóny sú fyzicky ohradené a vyznačené časti oblastí v Srbsku, ktoré sú infraštruktúrne pripravené na výrobné činnosti a služby, za ktoré vláda určila stimulácie. V súčasnosti existuje 15 takých voľných zón a v roku 2019 uskutočnili obrat v hodnote 5 miliárd eur. Podniká v nich viac ako 200 nadnárodných spoločností s viac ako 37 000 zamestnancami. Investície do týchto zón v roku 2019 dosiahli sumu tri miliardy eur. Export z týchto voľných zón je až 13 % celkového exportu v Srbsku.

Voľné zóny sa nachádzajú v mestách Pirot, Subotica, Zrenjanin, Novi Sad, Kragujevac, Šabac, Užice, Smederevo, Kruševac, Svilajnac, Apatin, Vranje, Priboj a Belehrad. Mnohé z týchto miest sú vo Vojvodine, ktoré sú situované neďaleko Slovenska. Spoločnosti v nich môžu vyrábať, skladovať, baliť, predávať, realizovať bankové služby a poisťovníctvo.

Všetok príjem a zisk, ktorý sa realizuje vo vnútri týchto voľných zón sa môže preniesť do hociktorého iného štátu, do Srbska vrátane, bez predošlého odsúhlasenia a dokonca bez zdanenia, platenia odvodov a cla.

Podnikaním vo voľných zónach sa investorom otvárajú špeciálne úľavy a privilegovaný daňový systém:

 • bez DPH,
 • bez cla na vstupný materiál a materiál určený pre tovar do vývozu, na stroje, vybavenie a stavebný materiál.

Dovoz a vývoz tovaru v zóne nie je ohraničený. Tovar, ktorý sa z voľnej zóny dovezie na domáci trh je v systéme dovozu zahraničného tovaru. Spoločnosti vo vnútri voľnej zóny si môžu prenajímať kancelárske priestory, výrobné haly či skladové priestory pod priaznivými podmienkami.[6] 

Medzinárodné dohody s krajinami

Srbsko má podpísaných mnoho dohôd o voľnom obchode. Okrem iného napríklad CEFTA – Stredoeurópska dohoda o voľnom obchode, ktorá sa sústreďuje na podporu obchodu, služieb a investícií. Srbsko je členom EFTA, Európskeho združenia voľného obchodu. Zaujímavosťou je, že Srbsko je jediná krajina mimo Spoločenstva nezávislých štátov, ktorá má s Ruskom dohodu o voľnom obchode.

Budúcnosť podnikania v Srbsku

V prvom štvrťroku 2020 vzrástla priemyselná výroba o 4,4 % a situácia v hospodárstve sa vyvíjala sľubne, no napokon ju ovplyvnila druhá vlna koronakrízy. Hospodárstvo Srbska je úzko späté s krajinami Európskej únie, a preto prípadné nové príležitosti závisia aj od obnovy hospodárstva ostatných EÚ krajín.

V súčasnosti je aktívnych 80 % až 90 % ekonomiky spracovateľského priemyslu.

Predpokladá sa, že v dôsledku COVID-19 Srbsko stratí približne dva roky ekonomického rastu a do pôvodného stavu sa prinavráti približne v januári 2022. V roku 2021 sa rast odhadom zníži o 4 % a v roku 2022 zvýši o 6 %.

V celosvetovom meradle sú priame zahraničné investície v prvom polroku 2020 zmenšené takmer o polovicu v porovnaní s rovnakým obdobím 2019. Európske krajiny tento pokles cítia najviac. Nielenže sa priame zahraničné investície v Európe zmenšili, ale sú dokonca v negatívnych hodnotách. Zahraničné spoločnosti sa z Európy sťahujú a zmenšujú svoje investície. Odkedy sa eviduje štatistika investícií je tento výsledok najhorší.

Nie všetky krajiny sú však rovnako ohrozené. Holandsko je v mínuse 86 miliárd dolárov, z čoho 70 miliárd je odchod kapitálu. Britský Vodafone odniesol z talianskeho Telekomu 4,2 miliardy dolárov. Na druhej strane, Nemecko zaznamenáva nárast investícií.

V Srbsku sa priame zahraničné investície zmenšili, a to až o 29 %.

Šanca preraziť franchisingom

Franchising je jednou z ciest, ako expandovať na zahraničný trh. V Srbsku momentálne pôsobí cez 200 franchisových spoločností a takmer 62 % z nich má zahraničný pôvod. Väčšina zahraničných značiek pochádza z USA. USA má zároveň jeden z najrozvinutejších trhov, čo sa franchisingu týka. So zastúpením v Srbsku nasleduje Francúzsko, Chorvátsko a Slovinsko. Zaujímavosťou je, že väčšina franchisových projektov je z oblasti služieb.

Podpora pri zahraničnom podnikaní

Vo Freya Corporation disponujeme odborníkmi z vlastných radov, ktorí vám pomôžu v otázkach týkajúcich sa zahraničného podnikania. Neváhajte sa na nás obrátiť alebo sa prihlásiť na odber aktuálnych noviniek priamo do vašej e-mailovej schránky.

 

Zdroje

[1] Euronews, What does 2021 hold for jobs and business in Europe

[2] OECD, COVID-19 Crisis in Serbia

[3] Štatistický úrad Srbskej republiky, Ekonomska kretanja 2020

[4] Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ekonomické informácie o teritóriu Srbská republika

[5] Zakon o ulaganjima

[6] Rozvojová agentúra Srbska, Voľné zóny