Vyberte stranu

Mnoho podnikateľov sa v súčasnosti borí so situáciou, kedy ich tržby klesajú pod nebezpečne nízku hranicu. Náklady vo veľkej miere však ostávajú nezmenené. Uvedená situácia sa dotýka nielen podnikateľov z oblastí, ktorí musia mať svoje prevádzky zatvorené nariadením vlády, ale de- facto drvivej väčšiny podnikateľov. Áno, kríza je tu. Nevieme ako dlho potrvá, a ani koľko bude trvať kým sa z nej spamätáme. Je pravdepodobné, že mnohí malí a strední podnikatelia uvedenú situáciu nedokážu bez pomoci zvládnuť, bohužiaľ niektorí a obávam sa, že ich bude dosť túto krízu nezvládnu ani s pomocou a tento stav bude pre nich likvidačný.

Aké sú momentálne COVID opatrenia štátu na zmiernenie dopadov pre malých a stredných podnikateľov?

Vláda SR predstavila balík opatrení na podporu zamestnancov, firiem a SZČO. Majú tak kompenzovať dopad krízy corona vírusu na podnikateľov a zamestnancov.

Bankové záruky

Z európskych zdrojov má byť vyčlenených 38 miliónov eur. Tie majú slúžiť ako záruka za poskytnuté úvery pre klientov od komerčných bánk.
Podpora je určená hlavne na preklenutie nepriaznivého obdobia. Cieľovou skupinou sú primárne SZĆO, malé a stredné podniky. Zvýhodnené úvery budú poskytované do výšky 1.2.mil. eur a v celkovej výške presahujúcej 80 mil. eur.

Bankové opatrenia vlády COVID-19

COVID opatrenia na podporu podnikateľov: Prehľad

Slovenská republika preplatí 80% platu zamestnanca vo firmách, ktorých prevádzky sú nariadením vlády povinne uzatvorené (týka sa to aj odvodov a daní).

Štát poskytne príspevky pre SZČO a zamestnancov vzhľadom na pokles tržieb (pokles viac ako 20% – príspevok 180 EUR, pokles viac ako 40% – príspevok 300 EUR, pokles viac ako 60% 420 EUR, pokles viac ako 80% 540 EUR).

Poskytnutie bankových záruk vo výške 500 miliónov eur mesačne (vhodné na refinancovanie business úverov).

Pomoc pre zamestnancov v karanténe príp. rodičov na OČR bude hradených 55% z ich hrubej mzdy mesačne.

Možný odklad platby odvodov pri poklese tržieb zamestnávateľa väčšom ako 40%.

Odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb (podmienka-väčší pokles ako 40%).

Umožnenie odpočítania si doteraz neuplatňovanej straty od roku 2014 (vrátane roku 2014).

Momentálne ide o prvú vlnu COVID opatrení týkajúcu sa malých a stredných podnikov (pomoc do 200 000 EUR mesačne pre jeden subjekt). Pre väčších hráčov na trhu sa uvedená pomoc pripravuje. COVID opatrenia si preštudujte a preverte, ktoré je aplikovateľné na vaše podnikanie .

Podnikatelia by momentálne privítali aj iné možnosti pomoci. Napadá nás napríklad možnosť odkladu splátok úverov, zníženie prevádzkových nákladov (pauza odklad, telefón – internet, nájomné). Táto časť však ostáva na pleciach podnikateľom, ktorí si uvedené musia individuálne dojednať.

 Pevne veríme, že túto krízu ako spoločnosť zvládneme (nedotýka sa len podnikateľov, týka sa všetkých). Až nasledujúce obdobie nám ukáže, aký dlhý čas budeme odstraňovať jej negatívne dopady. Myslíme si, že ekonomický aspekt krízy sa premietne do celospoločenskej krízy. Ak to chceme zvládnuť musíme spolupracovať, nielen so štátom ale medzi sebou…ľudsky.

Aké zmeny a opatrenia by ste navrhovali Vy?