Vyberte stranu

Najjednoduchšou možnosťou expanzie do zahraničia je práve založenie spoločnosti v jednej zo susedných krajín. Práve Poliakom sme jazykovo a národnostne veľmi blízki. Tento fakt ľahko využijete ako jeden z kľúčových aspektov inkorporácie. Poliaci sú členom  Európskej únie, NATO, OSN, OECD, WTO a Vyšehradskej štvorky.  Ako na založenie s.r.o. v Poľsku sa dočítate v nasledujúcom článku.

Tu je niekoľko všeobecných informácií :

s.r.o Polsko

Počet obyvateľov: 38 680 000

Hlavné mesto: Varšava

Oficiálny jazyk: poľština

Mena: Poľský Zlotý (PLN) 

Menový kurz ku dňu 18.3.2020: 1€ = 4,50  (PLN) 

Podnikanie v Poľsku v skratke.  Áno, či nie?

Poľsko preukázalo svoju ekonomickú stabilitu a ako jediná krajina deklarovalo rast HDP počas globálnej hospodárskej krízy. Ponúka prístup ku kvalifikovanej pracovnej sile. Poliaci od Januára 2019 znížili sadzbu dane z príjmov z 15% na 9% pre malé firmy. Tie nesmú prekročiť obrat 1,2 milióna eur ročne. Začínajúci investori majú prístup k rôznym daňovým dotáciám a síce:  granty až do výšky 25% pre spoločnosti založené v Poľsku, zvýšené granty v celkovej výške 50% v osobitných hospodárskych zónach a ďalšie stimuly sú dostupné prostredníctvom systémov financovaných .

Niekoľko podnikateľských faktov o Poľsku


  • Poľsko je čoraz obľúbenejšou destináciou pre IT spoločnosti zo severnej a západnej Európy a odvetvie outsourcingu zaznamenáva stály rast. Len v roku 2019 sa investície do informačných technológií zvýšili o 15%.
  • V roku 2014 udelilo Persons Poľsku 5. miesto v štandarde vzdelávania v Európe. 
  • Podľa správy Gemius je Poľsko jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich trhov elektronického obchodu v EÚ s konštantným rastom 25% ročne.
  • Poľská ekonomika za posledných 10 rokov neustále rástla a nikdy nedosiahla zápornú hodnotu. 

Založenie spoločnosti v Poľsku


Celý proces trvá približne 2-3 týždne. Zloženie spoločnosti v Poľsku je veľmi podobné tomu na Slovensku.V prvom rade presne definujte svoj predmet podnikania. Budete musieť určit kódy PKD – Polish Classification of Activity. Zvolíte si nezameniteľný a autentický názov spoločnosti. Vyberiete preferovaný spôsob zdaňovania (mesačne alebo štvrťročne). Nakoniec sa zaregistrujte pre DPH. 

Vedzte, že výška základného imania je v poľsku stanovená  minimálne na 5 000 złotych (ku dňu 18.3.2020 : 1160,5 eur). Za účelom splatenia základného imania je nutné zriadiť si bankový účet a splatiť základné imanie v hotovosti.
DPH registrácia v Poľskej republike je relatívne bezproblémová (najmä v porovnaní s krajinami ako je Slovenská alebo Česká republika. Na registráciu DPH musíte disponovať virtuálnou kanceláriu na ktorej ste zastihnuteľný v prípade miestneho zisťovania zo strany Finančnej správy. 

V prípade registrácie, vám odporúčame zriadiť si virtuálne sídlo v hlavnom meste Varšava, kde sú v ponuke aj luxusné adresy. Preverte si predom poskytovateľa a overte všetky doplnkové služby, ktoré ku zriadeniu virtuálneho sídla ponúka. Berte do úvahy referencie na poskytovateľa. Pri neoverených spoločnostiach často dochádza k problémom v zmysle nekvalitného servisu. Ako príklad uvádzame výzvu zo strany Finančnej správy k určitému úkonu,  pričom sídlo tento list z dôvodu nekvalitnej služby podnikateľovi neprepošle.

Ak neviete kde začať, alebo si na založenie spoločnosti netrúfate sami, kontaktujte nás. S radosťou za vás preberieme celú byrokraciu.

  • Prevedieme vás celým procesom založenia spoločnosti
  • Vybavíme všetky potrebné dokumenty
  • Zriadime sídlo spoločnosti s preposielaním korešpondencie
  • Pomôžeme s otvorením bankového účtu
  • Zabezpečíme správu účtovníctva